Публикация

1000 ХИВ-позитивни са регистрирани у нас от 1985 г. насам

От 1985 г. до днес в България официално са регистрирани 1000 ХИВ-позитивни. От тях 440 живеят с вируса на ХИВ, а 160 са на антиретровирусна терапия.

Тенденцията е за увеличаване на броя на инфектираните по-млади хора, на новозаразените за една година, както и на интравенозните наркомани. Регистрирано е и повишаване на броя на младите жени, което от своя страна води до инфектиране и на повече новородени.

Един от водещите проблеми днес, свързани с ХИВ, e...


От 1985 г. до днес в България официално са регистрирани 1000 ХИВ-позитивни. От тях 440 живеят с вируса на ХИВ, а 160 са на антиретровирусна терапия.

Тенденцията, която се наблюдава у нас, е увеличаване на броя на инфектираните по-млади хора, на новозаразените за една година, както и на интравенозните наркомани. Регистрирано е и повишаване на броя на младите жени, което от своя страна води до инфектиране и на повече новородени.

Тези данни бяха дискутирани на форум „Европейска младеж и репродуктивно здраве”, организиран от Асоциацията на студентите медици в България.


Един от водещите проблеми, свързани с ХИВ, е терапията с антиретровирусни медикаменти. Около 10-15 % от хората се заразяват с вече резистентен вирус, чиято терапия не може да бъде толкова успешна. Един от начините на разпространение на такъв вирус е предаването му при полов контакт между ХИВ-инфектирани, които са на антиретровирусна терапия. Поради тази причина специалисти изтъкнаха необходимостта от провеждане на специално обучение на хората, заразени с вируса.

През миналата година общият брой на заразените в света е бил 2,5 млн. души, от тях 420 000 деца.

Четири пъти повече случаи са регистрирани в Източна Европа в сравнение със западната част на континента, като най-високите стойности за ХИВ-инфекции се наблюдават в Русия и Украйна. Въпреки че досега групата на хомосексуалистите се е считала за главен разпространител на инфекцията в Източна Европа, тя започва да се измества от групата на интравенозните наркомани.


Коментари