Публикация

Колко години след навършване на 50 европейците са здрави?

Учени от университета в Лестър (Великобритания) са изследвали средния брой години, през които хората са в добро здраве, след като са навършили 50.

В Естония и Латвия боледуват повече в сравнение с датчаните и шведите. С най-висока продължителност на живота в ЕС са жителите на от Франция, Швеция и Испания.

Проучването поставя въпроса дали държавите с най-дълга продължителност на живота са и сред постигналите най-добро здравословно състояние. Друг проблем, който засяга всички държави, е дали може да се увеличи пенсионната възраст, без да се подобрява здравето на по-възрастните.


Учени от Университета в Лестър (Великобритания) са изследвали средното количество години, които хората прекарват в добро здраве след 50-та си година.

Проучването показва, че високата средна продължителност на живота не означава живот без болести.

В Естония и Латвия боледуват повече в сравнение с датчаните и шведите. С най-висока продължителност на живота са европейците от Франция, Швеция и Испания.

Австрия заема средни позиции по продължителност на живота (мъже - 79г. / жени - 84г.), но хората имат средно само около 15 години живот без сериозни заболявания.

Германците живеят средно 79г. (мъже) и 83г. (жени) и се радват на добро здраве около 13 години, след като минат 50.

В Дания продължителността на живота надхвърля 78 години, а годините в добро здраве са повече от 23.

Най-лоша е ситуацията в Естония – при 72-80 години продължителност на живота само 9-10 години са съпроводени с добро здраве.

Проучването поставя въпроса дали страните с най-висока продължителност на живота са и сред най-здравите в ЕС. Друг проблем, който засяга всички държави, е дали може да се увеличи пенсионната възраст, без да се подобрява здравето на по-възрастните.

Специалистите заключават, че продължителността на живота не дава данни за качеството му.

В България, която не е включена в цитираното проучване, средната продължителност на живота при жените е 76 години, а при мъжете - 69.
У нас няма нови изследвания за това в продължение на колко години след навършване на 50 хората са в добро здраве.
health.bg

Коментари