Публикация

Антиейджинг: Пептиди възстановяват и лекуват

Руски учени под ръководството на проф. Владимир Хавинсон са разработили уникален комплекс от препарати – пептидни биорегулатори, които забавят стареенето, понижават заболеваемостта и подобряват качеството на живота.

Пептидните биорегулатори са разработени за пръв път преди 35 год. във Военномедицинската академия, след което работата продължава в Института по биорегулация и геронтология в Санкт Петербург.

Проф. Хавинсон , директор на института, обяви, че са доказани свойствата на пептидните биорегулатори да контролират обмяната на веществата на клетъчно ниво.
Това дава възможност да се възстанови биологичната и функционалната активност на заболелите или износени органи и тъкани.


Руски учени под ръководството на проф. Владимир Хавинсон са разработили уникален комплекс от препарати – пептидни биорегулатори, които забавят стареенето, понижават заболеваемостта и подобряват качеството на живота.
Пептидните биорегулатори са разработени за пръв път преди 35 год. във Военномедицинската академия, след което работата продължава в Института по биорегулация и геронтология в Санкт Петербург.
Проф. Хавинсон, директор на института, обяви, че са доказани свойствата на пептидните биорегулатори да контролират обмяната на веществата на клетъчно ниво.
Това дава възможност да се възстанови биологичната и функционалната активност на заболелите или износени органи и тъкани.


Според професора, цитиран от руски специализирани издания, пептидотерапията открива възможност да се въздейства върху процесите на преждевременното стареене както с профилактична, така и с лечебна цел, тъй като е приложима при всички хора.
Принципът на действие се базира на активизирането на обменните процеси на клетъчно ниво.

Под влияние на нанопептидите – къси вериги от 2-3-4 аминокиселини, в чиято последователност е заложен информационен код, клетката започва активно да синтезира белтъци.
Този механизъм е универсален ключ към възрастовите изменения - известно е, че колкото по-стара е клетката, толкова по-слабо синтезира белтъци.

Изследователите твърдят, че пептидите са напълно безвредни, тъй като се състоят от няколко аминокиселини, налични във всеки организъм. Подобряването на обменните процеси на клетъчно ниво възстановява и подмладява тъканите и органите.

Проф. Хавинсон подчертава, че клиничните изследвания са потвърдили високата ефективност на пептидотерапията както като допълнение към лекарственото лечение, така и като самостоятелен метод.

Коментари