Публикация

Доц. Тимчева: Закриването на клиниката по химиотерапия ще разпилее пациентите

Подготвяното закриване на клиниката по химиотерапия към Специализираната болница за активно лечение по онкология предизвика бурни реакции сред пациентите и лекарската общност.

Предвижда се клиниката да се трансформира в сектор от отделението по вътрешни болести, а работещите в нея научни сътрудници да станат редови ординатори.

Пациентите застанаха категорично срещу подобно преструктуриране.
Ръководството на КНСБ заяви намерението си да сезира съда, ако замислените промени не бъдат преосмислени.

Health.bg потърси за коментар доц. Константа Тимчева, началник на клиниката по химиотерапия.


Подготвяното закриване на клиниката по химиотерапия към Специализираната болница за активно лечение по онкология предизвика бурни реакции сред пациентите и лекарската общност.

Предвижда се клиниката да се трансформира в сектор от отделението по вътрешни болести, а работещите в нея научни сътрудници да станат редови ординатори.

Пациентите застанаха категорично срещу подобно преструктуриране.
Ръководството на КНСБ заяви намерението си да сезира съда, ако замислените промени не бъдат преосмислени.

Health.bg потърси за коментар доц. Константа Тимчева, началник на клиниката по химиотерапия.Доц. Тимчева, какво е фактическото положение в клиниката по химиотерапия към момента?
Закриването й е факт, ако се имат предвид документите. На 8 декември получих срещу подпис уведомително писмо за структурна реформа.
Вместо клиника, ще има сектор за лекарствено лечение на злокачествени тумори в новото вътрешно отделение, което се създава с преструктурирането. Вече има правилник за работата му.
Като имам предвид и допълнителните споразумения, които са подписали с колегите в петък – те ще имат нови трудови договори за лекари ординатори, а това са научни сътрудници първа и втора степен. Включително един старши научен сътрудник е подписал такова допълнително споразумение за работа като ординатор във вътрешното отделение.
А за моето място е обявен или предстои да бъде обявен конкурс, тъй като се оказва, че съм високо квалифицирана и не ставам за завеждащ вътрешно отделение.

На какво ниво е взето решението за закриването на клиниката?

Уведомителното писмо е подписано от изпълнителния директор на болницата доц. Петранка Троянова. Споменаваше се, това решение е взето на съвет на директорите през октомври и е съгласувано със синдикатите, което не е вярно, защото разговарях с техни представители. Те не са участвали в обсъждането на това решение.

Преди да получите уведомителното писмо, някой разговаря ли с Вас, че се обмислят промени от такъв мащаб?
На медицински съвет неколкократно изпълнителната директорка е споменавала, че предстоят структурни реформи, но не подозирахме за какво става дума, понеже знаем, че това обикновено са промени в щатното разписание в края на годината. Даже са искали от нас предложения – за съкращения, за увеличаване на щата в определени области. Но никой не предполагаше такива тежки сътресения.

Посочва ли се какви са мотивите за подобно преструктуриране?
Не, абсолютно никакви мотиви не се посочват и не е имало никаква предварителна дискусия. Ние получихме информацията в писмен вид, след като бяха изпратени уведомителни писма до завеждащите на няколко отделения, в които ще има структурни реформи.
Ще се преструктурират хирургичните клиники, мисля, че в лабораторията и рентгена ще има такива промени, но предпочитам да говоря конкретно за това, което засяга нас.

Как ще се отразят подготвяните промени на пациентите и на специалистите в клиниката?
Първо ще се отрази на колектива като цяло, тъй като условията, при които специалистите ще работят, са по-неизгодни. Повечето ще си намерят по-достойна работа и няма да станат ординатори във вътрешно отделение. Това означава разпиляване на потока от пациенти. Хората, които се лекуват тук, са хронично болни, те търсят конкретни специалисти и ще отидат там, където отидат техните лекари.

През март имаше предложение да бъдете уволнена, тогава пациентите и колегите Ви подкрепиха...
Това е продължение. Тогава се опита да ме уволни същата изпълнителна директорка. Не успя. Фактически това, което сега се случва, е скрито уволнение, защото се закрива клиниката и моето място се съкращава. Но това, че аз оставам без работа, е по-малкият проблем. Болницата страда като авторитет, страдат и конкретните хора, работещи в тази клиника.

От доста време в общността на онколозите има притеснения за статута на СБАЛО, за това, че е загубила ролята си на национален онкологичен център. Смятате ли, че има интерес да се навреди на болницата, или го възприемате като персонална така срещу Вас?
Трудно ми е да кажа. И в двете неща има някакво зрънце истина. Прави са колегите, че това е удар по авторитета на болницата, въпреки че вече би трябвало да имаме акредитация като университетска болница. Каква ще е тази университетска болница без едно от основните звена, неизменна част от структурата на всяко онкологично заведение? Това е целият преподавателски екип, който подготвя специалисти по химиотерапия. Всички лекари в страната, които работят в тази сфера, са преминавали специализация при нас.
И се слага кръст на всичко това и всичко се приключва, защото има някакво субективно решение по въпроса.

Има ли подобна практика в други страни – химиотерапията да е в рамките на вътрешните отделения?
Няма такава практика. Притеснявам се как в бъдеще ще комуникираме с колеги в чужбина. Ние имаме твърде активни международни контакти и на мен просто ми е неудобно да напиша в кореспонденция „вътрешно отделение” или да обяснявам, че няма такава клиника вече. Просто не знам как да го обясня.

Какво очаквате да се случи оттук нататък? Ще бъде ли взета предвид обществената реакция?
Реакцията е много бурна. Тя е от страна на пациентите предимно, от страна на синдикатите.
Подозирам, че нещата ще останат такива, каквито са. Не знам дали има някаква обратимост този процес, тъй като вече има подписани документи.
Доц. Троянова твърди, че това е само предложение. Какво е това предложение, след като има вече и правилник за тази структура, и подписани допълнителни споразумения.
Просто няма начин да се върнат нещата обратно. Всъщност начини има, но те са по-драстични.Health.bg ще представи мненията на всички, които имат отношение към ставащото и ще продължи да търси различни гледни точки.
.
Многократните ни опити да получим коментар по случая от доц. Троянова до момента са без резултат.

Коментари