Публикация

Напрежение в „Александровска” заради неизплатени лекарски възнаграждения

Лекарите в УМБАЛ „Александровска” от седмици настояват да им бъдат изплатени забавените възнаграждения за извършените от тях дейности по клинични пътеки.
Източници от лечебното заведение заявиха пред health.bg, че такива суми не са получавани от лятото.

Същевременно от Медицинската федерация на КТ „Подкрепа” потвърдиха информацията, като поясниха, че болницата има сериозни финансови затруднения.
Директорът на „Александровска” доц. Асен Златев не отговаря на мобилния си телефон, но от кабинета му увериха, че при първа възможност той ще направи коментар по случая...


Лекарите в УМБАЛ „Александровска” от седмици настояват да им бъдат изплатени забавените възнаграждения за извършените от тях дейности по клинични пътеки.
Източници от лечебното заведение заявиха пред health.bg, че такива суми не са получавани от лятото.

Същевременно от Медицинската федерация на КТ „Подкрепа” потвърдиха информацията, като поясниха, че болницата има сериозни финансови затруднения.
Директорът на „Александровска” доц. Асен Златев не отговаря на мобилния си телефон, но от кабинета му увериха, че при първа възможност той ще направи коментар по случая.

От своя страна, ректорът на Медицинския университет проф. Ваньо Митев коментира, че всеки трябва да получи парите, които е заработил. Висшето училище е изплатило заплатите на лекарите, които имат договори за преподавателска дейност, но отпускането на сумите по клиничните пътеки е изцяло в правомощията на ръководството на болницата.От медицинския синдикат към „Подкрепа” уточниха, че забавянето на тези възнаграждения е било очаквано след договореното увеличение на основните стартови заплати.

„В „Александровска” минималната стартова заплата е 455 лв., а за ординаторите с две специалности е 700-750 лв. Беше ясно, че за да се изплатят по-високи заплати, може да се забавят парите за клиничните пътеки. ” – поясни д-р Теодора Вълчева, председател на Медицинската федерация.

Тя напомни, че е постигнато съгласие, ако болницата няма дългове в края в годината, средствата по клиничните пътеки да бъдат изплатени до януари 2009 г.

„При откриването на ремонтираната клиника по алергология, министър Евгений Желев се ангажира, че Министерството на здравеопазването ще изплати натрупаните от болницата дългове за лекарства. Ако е далновидно, ръководството ще се възползва от това обещание и ще изплати дължимите средства на лекарите.” – допълни д-р Вълчева.

Междувременно от екипа на д-р Евгений Желев до health.bg беше изпратено официално потвърждение, че на болницата са отпуснати 3,8 млн. лв. за покриване на задълженията й. В него се уточнява, че министерството няма отношение към забавените възнаграждения на лекарите, тъй като УМБАЛ „Александровска” е търговско дружество и информацията за заплатите е „от компетенцията на ръководството на лечебното заведение”.

Според синдикатите, ако изплащането на дължимите възнаграждения се забави след януари, напрежението в болницата ще ескалира.

Синдикалистите са на мнение, че въпреки забавянето на парите по клиничните пътеки, договарянето на по-високи основни заплати е по-приемлив вариант в сравнение с предишното положение. Според тях, за лекарите е по-добре да получават по-големи твърди суми, отколкото да разчитат на добавки, разпределяни според преценката на ръководството, която често е субективна.

Наред с това се създава разслоение сред лекарите с различни специалности, тъй като някои клинични пътеки са значително по-скъпи от други. Като пример се посочват високите суми, получавани в кардиологичните клиники и тези в хематологичните, където заплащането е значително по-ниско, въпреки че в тях се лекуват сложни случаи.

Сред лекарите е застъпена и противоположната позиция – че заплащането трябва да бъде различно, според квалификацията и положение труд.

Извън споровете за механизмите на плащане, от „Подкрепа” посочват и друга причина за финансовите проблеми на „Александровска” – това, че наред с лечебната дейност болницата покрива разходите на катедрите по съдебна медицина и патоанатомия на Медицинския университет, както и на лабораториите за проучване на нови лекарствени средства.
Затова синдикатът предлага да се предприемат структури промени съвместно с академичното ръководство на Медицинския университет.


Коментари