Публикация

Евтините лекарства – вън от реимбурсния списък?

Българските фармацевтични производители реагираха с тревога на идеята от позитивния лекарствен списък да бъдат извадени евтините медикаменти.
Тъй като с ниски цени са предимно българските лекарства, приемането на подобна мярка ще се отрази върху производителите в страната.

Идеята е подкрепена с аргумента, че след като таксата за посещение при лекар е 2.40 лв., е безсмислено да се изписват лекарства под тази сума.
По информация от Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА), предложението е лансирано на кръгла маса, организирана от Експертния съвет по здравна политика към Министерството на здравеопазването в края на декември.

При репортерска проверка на health.bg, от Комисията по позитивния списък отказаха коментар с уточнението, че има уговорка публични изявления по случая да дава единствено доц. Йорданка Узунова, която е неин председател...


Българските фармацевтични производители реагираха с тревога на идеята евтините медикаменти да бъдат извадени от реимбурсния списък.
Тъй като с ниски цени са предимно българските лекарства, приемането на подобна мярка ще се отрази върху производителите в страната.

Идеята е подкрепена с аргумента, че след като таксата за посещение при лекар е 2.40 лв., е безсмислено да се изписват лекарства под тази сума.
По информация от Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА), тя е лансирана на кръгла маса, организирана от Експертния съвет по здравна политика към Министерството на здравеопазването в края на декември.


При репортерска проверка на health.bg, от комисията по позитивния списък отказаха коментар с уточнението, че е постигано съгласие публични изявления по случая да дава единствено доц. Йорданка Узунова, която е неин председател. Помолена да разясни в детайли предложението, тя се ангажира да даде повече информация след поредното заседание на комисията на 9 януари.

Междувременно от БГФармА заявиха, че ако предложението за подобна промяна в реимбурсния списък бъде прието, това би представлявало двоен стандарт и дискриминация спрямо по-евтините български еквиваленти на оригинални лекарства. Според производителите, подобна мярка ще засегне най-уязвимите в социално отношение пациeнти.

От Асоциацията на общопрактикуващите лекари в България също са на мнение, че ако евтините медикаменти бъдат изключени от списъка, това ще се отрази на здравноосигурените.

„Това няма отношение към работата на лекарите, те ще продължат да диагностицират и да предлагат лечение, както досега. Подобно предложение засяга пациентите. Когато изписват лекарства, колегите ще продължат да се съобразяват с материалните възможности на хората.” – поясни д-р Любомир Киров, председател на сдружението.

По думите му, редуцирането на реимбурсния списък може да има и положителен ефект.

„Ако средствата, които досега са заплащани за по-евтините лекарства, се насочат за поемане на по-скъпи медикаменти, това може да е от полза за пациентите. Всеки може да плати 3-4 лева, но не всеки може да си позволи 30 лева. Вместо това, за него ще е по-добре да доплати за лекарство 20 лв.” – поясни д-р Киров.

Подобна позиция изрази и Веска Събева, член на управителния съвет на Конфедерация „Защита на здравето”, която обединява 15 пациентски организации.

„От една страна, премахването на изплащането на евтините медикаменти ще засегне най-бедните пациенти, но от друга – би позволило да се освободи резерв за реимбурсацията на по-скъпите медикаменти.” – коментира пред health.bg Веска Събева.

Според нея е редно да се помисли дали скъпите медикаменти да бъдат напълно безплатни, тъй като те се изписват предимно на хронично болните, които се нуждаят от непрекъснато лечение. От друга страна, предложението за изключване на евтините препарати от листата трябва сериозно да бъде обмислено.

Същевременно от Асоциацията за закрила на пациентите определиха като неприемливо ограничаването на едни лекарства за сметка на други.

„Особено важна е необходимостта от формиране на ясна лекарствена политика. Тя трябва да определи процентното реинбурсиране в синхрон с европейската практика, както и процентното съотношение в лекарствения списък между генерични и иновативни лекарства.
В противен случай се нарушава едно от правата на пациентите – на достъп до съвременно лечение.” – аргументира се пред health.bg председателят на асоциацията Пламен Таушанов.

Федерацията на потребителите е категорична, че НЗОК трябва да поема лекарствата, които са необходими на пациентите и се ползват масово от тях, независимо от цената.

„Станахме страната на чудесата. Не може цената да е критерий за включване или не на медикамент в реимбурсния списък. Не може някой да каже - махам този медикамент, защото е евтин, а в същото време да е най-ползван.
При формирането на този списък трябва да има ясни критерии, които да се спазват.” – заяви председателят на федерацията Павел Кърлев.

Хирургът проф. Йовчо Топалов, член-кореспондент на БАН, също е на мнение, че реимбурсната листа трябва да се определя на принципна основа.

„Има един принцип, който според мен следва да се спазва. Когато даден медикамент е предписан от лекаря, независимо каква му е цената, той се финансира от касата. Когато пациентът реши сам какво лекарство да вземе, ще си заплаща медикамента. Същият препарат, изписан с рецепта от лекаря, трябва да се заплаща от касата.” – подчерта проф. Топалов.

Той посочи като пример Германия, където се финансира всяко лечение, назначено от лекар. Например, при проблем със зрението не се заплащат луксозни рамки или фоточувствителни стъкла, но касата отпуска средства за очила с обикновени стъкла и рамки.

Ние трябва да вървим по линията на тези, които са пред нас в Европа, а не да се влачим на опашката.” – подчерта проф. Топалов.

Екипът на health.bg ще продължи да следи темата.


Коментари