Публикация

Разпознаването на инсулта спасява живот

Ако запомним няколко прости неща, може някога да спасим човешки живот.

Известен невролог разказва как по време на приятелско събиране една жена се препъва и пада, но уверява всички, че токът на обувката й се е закачил и се включва отново в забавленията.

Рано сутринта жената умира в резултат на мозъчния удар, който е получила по време на увеселението.
Ако нейните приятели са знаели как да разпознаят признаците на инсулта, жената може би щеше да е все още жива.


Ако запомним няколко прости неща, може някога да спасим човешки живот.

Известен невролог разказва как по време на приятелско събиране една жена се препъва и пада, но уверява всички, че токът на обувката й се е закачил и се включва отново в забавленията.
Рано сутринта жената умира. Причината за смъртта е мозъчният удар, който тя е получила по време на увеселението. Ако нейните приятели са знаели как да разпознаят признаците на инсулта, жената може би щеше да е все още жива.


Лекарите казват, че в рамките на 3 часа след получаването на инсулта може да се отстранят абсолютно всички негови поражения. Важното е инсултът да бъде разпознат и пострадалият да бъде незабавно откаран в болница, за да започне лечението през първите 3 часа.

Липсата на информация понякога води до голяма беда. Жертвата на инсулт може да получи тежки мозъчни увреждания. Затова, ако се окажете до човек, който се е почувствал зле, трябва да запомните следващите прости неща:

Накарайте човека да се усмихне!
Накарайте го да говори и да произнесе отчетливо едно просто изречение – напр. „днес времето е слънчево”.
Накарайте го да повдигне двете си ръце.
Накарайте го да си изплези езика. Ако езикът се изкривява, това също е знак за инсулт.

Ако човекът има проблем да изпълни една от тези задачи, извикайте незабавно Бърза помощ.

Коментари