Публикация

Как храната влияе върху детския говор

Напоследък специалистите логопеди забелязват, че децата все по-късно проговарят. Наблюдава се и тенденция към повишаване броя на подрастващите с артикулационни разстройства – т.е. с лошо изговаряне на различни звукове като р, л, ш, с, ч, ц и пр.
Обикновено децата, които говорят лошо, още по-лошо се хранят...


Напоследък специалистите логопеди забелязват, че децата все по-късно проговарят. Наблюдава се и тенденция към повишаване броя на подрастващите с артикулационни разстройства – т.е. с лошо изговаряне на различни звукове като р, л, ш, с, ч, ц и пр.

Обикновено децата, които говорят лошо, още по-лошо се хранят. По принцип за тях е проблем да изядат една ябълка или морков, да не говорим за месо.

Това се дължи на слабо развити челюстни мускули, което от своя страна се отразява на дейността на артикулационния апарат.

Най-често за този проблем са виновни родителите, които предлагат на децата си меки и пюрирани храни.
Вследствие на това лицево-челюстните мускули на детето остават недоразвити и отпуснати, което впоследствие прави речта непълноценна.

За да може човек да ходи, е нужно да има здрави крайници, а за да говори добре - развит говорен апарат.
Еволюцията на хомосапиенса не е достигнала до сформирането на отделен орган на речта и човечеството използва за целта органите, с които се храни – език, зъби, небце, бузи.
И ако ние занемарим тяхното развитие, това автоматично рефлектира върху качеството на говора.

Често родителите се отнасят небрежно и безотговорно към този проблем. Нерядко майки споделят, че не дават на децата си твърда храна, защото малките не я обичат, не искат да я ядат или просто не обичат месо, плодове и зеленчуци.

Поддавайки се на капризите на децата, родителите им правят лоша услуга.
Затова непременно предлагайте на детето си, колкото може по-отрано, да яде сухари, цели плодове и зеленчуци, хляб заедно с кората, както и парчета печено или варено месо.

Не бива да се страхувате, че то ще се задави. Намерете начин постепенно да включите в менюто му по-едри и по-твърди парчета храна, като го приучавате да дъвче по-продължително. Това е достатъчно, за да се развие нормално дъвкателният апарат, който е в основата на правилното продуциране на човешкия говор.

Коментари