Публикация

Доц. Николовски: Нужни са спешни мерки за Първа МБАЛ - София

Напоследък се заговори за влошеното финансово състояние на Първа многопрофилна болница за активно лечение в София, за това, че тя е изправена пред фалит.

В писмо до Столичния общински съвет изпълнителният директор на лечебното заведение доц. Михаил Николовски алармира за натрупаните дългове и за дела срещу болницата за неизпълнение на договори, което може да доведе до запориране на сметките на болницата. И настоя общината да вземе спешни мерки.
От своя страна от Дискусионния клуб за социална местна политика към БСП обвиниха...


Напоследък се заговори за влошеното финансово състояние на Първа многопрофилна болница за активно лечение в София, за това, че тя е изправена пред фалит.

В писмо до Столичния общински съвет изпълнителният директор на лечебното заведение доц. Михаил Николовски алармира за натрупаните дългове и за дела срещу болницата за неизпълнение на договори, което може да доведе до запориране на сметките на болницата. И настоя общината да вземе спешни мерки.

От своя страна от Дискусионния клуб за социална местна политика към БСП обвиниха ръководството на многопрофилната болница в неправилно управление, в неправомерно харчене на представителни разходи, предвид тежкото финансово състояние на лечебното заведение.

Заговори се и за недоволство и напускащ персонал...

В търсене на истината health.bg се обърна към доц. Николовски, изпълнителен директор на Първа МБАЛ от края на август м.г.Доц. Николовски, появиха се обвинения, че болницата е натрупала огромни задължения, откакто вие сте изпълнителен директор. Така ли е в действителност?
При поемането на ръководството в края на август 2008 г. заварих метод на управление без прозрачност и информираност на персонала и собственика (общината) за финансовото състояние на болницата, както и потискане на инициативността от страна на директорката д-р Анна Милкоева.
Беше ни представено, че Първа МБАЛ е със задължения към доставчици около 1,6 млн.лева, което е общо взето нормално за една болница. Оказа се обаче, че тези задължения са в размер на 5,7 млн. лева, натрупани за 4 години.
Банковата наличност беше 0. Бяха установени и неправилните счетоводни операции. За тези нередности съм сигнализирал още през ноември миналата година Столичната община и Министерството на здравеопазването. В момента се извършва проверка.
Сега срещу мен се води кампания, която цели да отклони вниманието от сериозния проблем – натрупаните дългове.

Откакто вие сте в управлението, трупат ли се нови задължения?
С моето идване осигурих екип от счетоводители и юристи, благодарение на които беше спряно лавинообразното увеличение на дълговете в болницата. От септември досега нямаме натрупан нито лев. Успяваме да изплащаме навреме текущите си разходи, само към ЧЕЗ те са 14 500 лева месечно. Попълнихме изпразнените банкови сметки с 1 млн.лева. Започнахме да погасяваме и старите задължения. И още нещо - в банката има 2 млн. лева целеви средства за закупуване на ядрено магнитен резонанс. Старото ръководство беше взело от тях около 300 000 лева. Тези средства сега са възстановени. Увеличени бяха и възнагражденията на персонала. Благодарение на разумния подход болницата беше спасена от фалит.

Заговори се обаче, че сред персонала има недоволство, че масово се напуска...
Когато постъпих в болницата, не исках да се увеличават заплатите на всички, а само на тези, които работят добре. И именно те получиха по-високи възнаграждения. Смяната на социалистическия модел на разпределение естествено породи проблеми. Средната брутна заплата в болницата в момента е 760 лева.
От септември досега са напуснали 80 ( 9 лекари, 27 медицински сестри, 25 санитари, трима лаборанти, един рехабилитатор и др.) от общо 610 души персонал. Броят на новопостъпилите е 60. Причината хората да напускат обаче не е в управлението на болницата, а в това, че заплатите, които се дават на лекарите в чужбина, са десетократно по-високи.
В страната като цяло се наблюдава недостиг на медицински служители. Но това е проблем на правителството. Медиците бягат не от директора или болницата, а от държавата.

Имаше и обвинения за неправомерно високи представителни разходи – за скъпи обеди, вина, за командировка до Индия...
Когато ми бяха гласувани представителни разходи, ние не знаехме за реалните финансови задължения на болницата. Представителните разходи в размер на 2800 лева са изразходвани за четири месеца. Дефиницията за представителни разходи не е строго регламентирала видовете разходи, които могат да се заплащат. Тези средства бяха използвани за осъществяване на контакти и консултации със специалисти по медицински, финансови и юридически въпроси, на които не са плащани хонорари за подпомагане на болницата. Дадените обеди представляват представителен разход, който се облага с 10% данък. Болницата няма служебен автомобил, ето защо с решение на съвета на директорите към договора ми за възлагане на управление бе сключен анекс, позволяващ да ползвам друг автомобил и да заплащам неговите консумативи. Това е законово регламентирано.

В Индия участвах в конгрес на Азиатската асоциация по урология. Поканата към мен беше отправена преди да стана изпълнителен директор. Аз бях командирован със заповед на председателя на съвета на болницата. От лечебното заведение са поети само 370 лева, които представляват дневни разходи и разходи за виза. Пътните, нощувките и таксата за участие в конгреса са осигурени от спонсори.

Мечтата ми е болниците да бъдат в добро финансово състояние и да могат да командироват лекарите на конгреси и на специализации. Да не чакат спонсорство от фирми и да се занимаваме с това защо един доктор е отишъл на конгрес. БСП е свикнала да не ходят лекарите да се обучават, да поддържат медицината на ниско ниво, хората да бъдат болни и да си мълчат.

Вярно ли е, че болницата е намалила броя на изписваните лекарства и пациентите сами трябва да си ги купуват?
Получаваме само похвали от пациентите. Оценка за това, че болницата е предпочитана и ценна, с традиции в здравеопазването е увеличеният прием на болни. Броят на пациентите, минаващи през лечебното заведение годишно, се увеличи от 15 хил. на 16 хил.
Работата на специалистите за гледане и лечение на болните беше оценена и от министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев.
Искам да подчертая, че няма животоспасяващо лекарство, което да е било нужно, и да не е предоставено на пациентите безплатно. Даже и извън клиничните пътеки.


Коментари