Публикация

Замърсеният градски въздух е рисков фактор за висока смъртност

Градският смог причинява белодробни болести и съкращава живота.
Това е изводът от дългосрочно изследване на връзката между замърсената градска среда и белодробните заболявания.
За първи път се представят доказателства, че дългосрочното излагане на озон и на фини замърсяващи частици има поотделно влияние върху нивото на смъртността.
Те вероятно поразяват различни части на организма.


Градският смог причинява белодробни болести и съкращава живота.
Това е изводът от дългосрочно изследване на връзката между замърсената градска среда и белодробните заболявания.
За първи път се представят доказателства, че дългосрочното излагане на озон и на фини замърсяващи частици има поотделно влияние върху нивото на смъртността.
Те вероятно поразяват различни части на организма.


Учени, които проследили здравния статус на почти 450 хиляди души в продължение на 18 години, установили, че живеeщите в райони, силно замърсени с озон, имат по-голям риск от белодробна болест с фатален изход. На местата с най-големи концентрации рискът е с 25-30% по-висок в сравнение с тези, които са изложени на по-ниски нива на замърсяване.

Озонът – главна съставка на градския смог – е газ, съставен от 3 кислородни атома.
В горните слоеве на атмосферата той предпазва Земята от вредните ултравиолетови лъчи на слънцето. На повърхността обаче, където озонът се образува от сложна реакция между слънчевите лъчи и азотните окиси, отделящи се от превозните средства и фабричните комини, той вреди на белите дробове.

Ръководителят на научния екип професор Майкъл Джерет от университета „Бъркли” в Калифорния подчертава, че изследването свързва за първи път хроничното излагане на озон, един от най-големите замърсители в света, с риска от смърт.
В предишните проучвания излагането на озон се свързваше с нарушена белодробна функция и усложнения за астматиците, но не беше установено влиянието на дълготрайното излагане на озон върху смъртността.
Учените открили, че всяко повишение на нивото на озона увеличава риска от смърт вследствие на белодробни заболявания.
Първопричината за смъртта била пневмония, хроничен бронхит и емфизем. През 18-годишния период на изследване почти 50 хиляди души са починали от сърдечно-съдови заболявания, като инфаркт и инсулт, а почти 10 хиляди са получили заболявания на дихателната система.

В новото изследване е отчетен и ефектът от замърсяващите фини индустриални частици, които безусловно се свързват със съкращаването на живота.
Според проф. Джерет, неговият екип за първи път представя доказателства, че дългосрочното излагане на озон и фините замърсяващи частици имат поотделно влияние върху нивото на смъртността. Те вероятно поразяват различни части на организма.

Проф. Джерет добавя, че даже 4-процентно повишение на риска може да доведе до хиляди случаи на преждевременна смърт всяка година.
В света близо 8 милиона годишно умират от респираторни заболявания, което означава, че замърсяването с озон е много голямо.

Коментари