Публикация

Пасивното пушене - натрапеният риск

Идеята, че си „непушач” с всички произтичащи от това предимства за здравето въпреки задимената среда, в която работиш или се забавляваш, е поразително устойчива.

В действителност обаче тютюневият дим е еднакво опасен както за пушача, така и за околните. Нещо повече - учените твърдят, че дори вредата за пушача е по-малка, защото в дробовете му димът в основната си част попада филтриран.

Според Световната здравна организация пасивното пушене само на работните места коства около 200 хил. живота годишно /това са около 14% от професионалните заболявания в света/. При работещете в места за развлечение пасивното пушене е причина за 2,8% от заболяванията от рак на белите дробове.


Идеята, че си „непушач” с всички произтичащи от това предимства за здравето въпреки задимената среда, в която работиш или се забавляваш, е поразително устойчива.

В действителност обаче тютюневият дим е еднакво опасен както за пушача, така и за околните. Нещо повече - учените твърдят, че дори вредата за пушача е по-малка, защото в дробовете му димът в основната си част попада филтриран.

Според Световната здравна организация пасивното пушене само на работните места коства около 200 хил. живота годишно /това са около 14% от професионалните заболявания в света/. При работещете в места за развлечение пасивното пушене е причина за 2,8% от заболяванията от рак на белите дробове.


Световната здравна организация привежда аргументи и срещу други устойчиви митове по отношение на пасивното пушене.

Идеята , че има доброволен начин да се примирят интересите на пушачите и непушачите, се опровергава от практиката.
Това, че някои доброволно ще се откажат да пушат на обществено място, активно се лансира от тютюневите компании. Опитът в страни ката Финландия, Ирландия, Нова Зеландия и в американския щат Калифорния обаче показва, че доброволно лишаващите се от цигари са мизерна част от пушачите. Затова тези страни възприеха радикална забрана на пушенето на обществените и работните места.

Съвременните вентилационни системи не могат да защитят от цигарения дим.
За да го направят, е необходима толкова мощна тяга, че в помещението не би могло да се работи. Освен това значителна част от дима се просмуква в дрехите, мебелите, офисното оборудване.

Съмнението, че практиката на „зони, свободни от тютюнев дим” ще проработи, не се оправда. Резултатите в много страни показват, че здравословното състояние на персонала в заведенията, където пушенето е било забранено, се е подобрило.

Не се сбъдна и очакването, че бизнесът на заведенията за хранене и развлечение ще пострада. Опитът на Канада, Ирландия, Италия, Норвегия показва обратна тенденция – приходите на свободните от тютюнев дим заведения са нараснали. Изследванията в други страни потвърждават този извод.

На аргумента, че забраната нарушава правата на пушачите, СЗО отговаря - зоните, свободни от тютюнев дим регламентират местата за пушене. Освен това непушачите са по-многочислени, а голяма част от пушачите искат да се освободят от този навик.

Правото на чист въздух е приоритетно пред правото на пушача да дими на обществено място, като застрашава по този начин здравето на другите, подчертава СЗО.


Коментари