Публикация

Периферната диабетна невропатия се проявява с болка като убождане от иглички

Диабетната полиневропатия или т. нар. диабетно стъпало е едно от най-честите усложнения на захарния диабет. Ако не се лекува, може да се стигне до ампутация на крака


На лечението и профилактиката на диабетната невропатия е посветено интервюто с д-р Петя Каменова, ендокринолог от клиниката по диабетология към Университетска специализирана болница по ендокринология „Академик Иван Пенчев” в София.

Д-р Каменова: Какво представлява диабетната невропатия?

Диабетната полиневропатия е заболяване, което засяга периферната сетивна и моторна и автономна нервна система. То е специфично усложнение на захарния диабет и се среща както при пациентите с тип I, тоест инсулино зависимия захарен диабет на младата възраст, така и при пациентите с тип II захарен диабет. От всички усложнения на захарния диабет, диабетната нефропатия поразява най-много органни системи в тялото, което обуславя изключителната важност на профилактиката, на ранната диагноза, на познаването добре симптомите и най-важното - на своевременното започнатото и адекватно лечение.

В световен мащаб много се говори за този проблем и дори 2005 г. беше обявена за година на диабетното стъпало от СЗО и Международната диабетна федерация. У нас обаче дали се говори достатъчно за този проблем и прави ли се нещо за профилактиката?
Мисля, че профилактиката е много съществен елемент, за да може да бъде избегнато развитието на невропатичната язва, на гангрената и ампутациите. За съжаление, в нашата страна няма точна статистика за честотата на ампутациите, но може да се каже, че над 50% от нетравматичните ампутации на долните крайници у нас са диабетици. Смятам, че хората със захарен диабет в България са добре обучени както по отношение на диетолечението, така и по отношение на лечението с инсулин или орални средства. Запознати са с усложненията.

Как се изявява диабетната невропатия?

Най-честата форма на диабетната невропатия е така наречената периферна, дистална, симетрична невропатия. Най-често тя започва постепенно и основните симптоми са от изтръпване, мравучкане, чувство като убождане от иглички, намалена чувствителност при допир, болка, температура. В някои случаи, нередки, периферната диабетна невропатия се изявява с болка, която е с различен характер, най-често стрелкаща, пробождаща, изгаряща. Понякога болката е много силна. Явява се най-често нощем и в покой, което е типично за това заболяване. Понякога нейният интензитет може да бъде толкова голям, че през нощта да нарушава съня, да не се търпят завивките и много често невропатната болка е симптомът, който кара пациентите да търсят лекарска помощ. Може да има мускулна слабост, крампи на подбедриците, затруднения на движенията, нарушения на походката.

Какви са стандартите за лечение на самия проблем диабетната невропатия?

Постигането на добър контрол е задължително условие за избягване прогресията на усложненията на захарния диабет. Разполагаме с различни медикаменти и хранителни добавки, които повлияват едни или други симптоми на диабетната невропатия. 

Те съдържат алфа-липоева киселина или тиоктова киселина. От тук произлиза и наименованието на медикамента. Алфа липоевата киселина е биологичен, физиологичен антиоксидант. Тя се синтезира в човешкото тяло в черния дроб. Освен физиологичен антиоксидант, алфа-липоевата киселина има и метаболитни функции. Тя повишава усвояването на глюкозата в периферните нерви, повишава енергийното натрупване в периферните нерви, което е много важно условие за тяхното правилно функциониране. Повишава инсулиново действие или намалява инсулиновата резистентност. Един съществен дефект на тип II захарен диабет. Т.е., намалява се нивото на кръвната захар и се подобрява гликемичният контрол. Това означава, че е възможно, поради подобрения гликемичен контрол, да се намали инсулиновата доза. 

Коментари