Публикация

Медицина или архаичен шаманизъм?


Аюрведа означава знание за живота. Корените й се проследяват назад във времето до първите писмени паметници, четирите веди: Ригведа, Самаведа, Яджурведа и Атхарваведа, създадени между 4500 и 1600 г. преди новата ера. Медицинските знания са систематизирани и изложени в три по-късни трактата: Чарака Самхита (около 800 г. преди новата ера), Сушрута Самхита и Аштанга Хридая Самхита. Счита се, че Аюрведа е най-древната лечебна система, от която са произлезли всички останали, вкл. китайската и тибетската медицина.

Толкова древна и още жива, Аюрведа е практикувана повсеместно в Индия и в много центрове в Европа и Северна Америка. Нарастващият интерес към нея води до признаването й като алтернативна медицина от Националния институт по здравето в САЩ и като система с благотворно въздействие върху здравето на човека от Световната здравна организация. В Индия тя е цялостна медицинска система с изградена инфраструктура: аюрведични университети, колежи, болници, изследователски институти и научен печат.

Изследвани са няколкостотин аюрведични билки по отношение на химичната им характеристика, активните им съставки, фармакологичните им ефекти, ефикасността им и безопасността им. аюрведичната фармацевтична индустрия се управлява по същите закони за лекарствата и храните, както тази за конвенционалните лекарствени средства. През 2000 г. се въвеждат като задължително изискване правилата за

Добрата производствена практика. В Индия са регистрирани 8500 производители на аюрведични продукти.

За да отговори на изискванията на една лечебна система във времето на медицината, основаваща се на доказателства, в редица изследователски центрове се провеждат множество клинични изпитвания. Правителството на Индия създава към Министерството на здравеопазването Централен съвет за изследване на Аювреда и Сидха, за да финансира и контролира широка изследователска дейност. Над 70 центъра участват в тези програми през последните 30 години. Изследват се Аюрведични лекарства спрямо плацебо или се сравнява Аюрведичното лечение с конвенционалното лечение, прилагано от съвременната медицина. Резултатите при много заболявания доказват съизмерими постижения при двата подхода.

Според Аюрведа болестите имат конкретна причина
Идеята за случайността се приема с презрение от източното мислене. Следствието винаги съществува материално в своята причина, тоест болестта предварително съществува в своите етиологични и пермисивни фактори. Болестите са резултат от въздействието на три основни причини:

 - атмосферните влияния;
 - невежеството, водещо до погрешно или прекомерно използване на сетивата; 
 - кармични причини или както ние ги наричаме, генетична предиспозиция.

Древните са наблюдавали природата изключително задълбочено и са улавяли фините подробности в нейните проявления. Те установили мястото на противоположностите в природните феномени, което в китайската традиция прераснало в идеята за двете велики полярности Ин и Ян. Всичко в природата се характеризира с определени свойства. Десет двойки противоположни свойства описват всичко в света. Ето някои от тях: студено - топло, мокро - сухо, тежко - леко, твърдо - течно, неподвижно - подвижно. Хиляди години преди новата ера Аюрведа установява принципите на алопатията:

Противоположното намалява и балансира противоположното. Подобното увеличава и дебалансира подобното.

Имайки предвид изброените двойки противоположни свойства, ако в една система има излишък от топлина, тя би се балансирала при внасяне на противоположните свойства, а именно охлаждащи агенти. Например при висока температура се провежда охлаждане на тялото с медикаментозни и физикални методи. При наличие на твърде много вода се прилагат обезводняващи и изсушаващи средства. Ако има отоци, се назначават диуретични билки.

Аюрведа оценява всичко в природата на базата на тези свойства. Тя има стройна концепция за възникването на болестите, етапите в тяхното развитие и средствата за повлияването им.

" }-->

Коментари