Публикация

Спортът - училище за истинския живот


Когато обикновено говорим за предимствата на спорта, най-често визираме благоприятното му въздействие върху организма и здравето на децата. Като че ли на заден план остават придобитите, вследствие на неговото практикуване, качества и навици, които оформят детския характер.

Всички спортове са така устроени, че да имитират самия живот. Т.е., ситуациите, с които ще се сблъсква детето на терена, много често ще се изпречват на пътя му и в хода на неговото съзряване. Колкото по-добре си усвоил дадени качества по време на тренировките, толкова по-лесно ще ти е да се справяш и с реални проблеми във всекидневието. Уменията, придобити от спорта, са съществени за успешното развитие на младите хора. Качества, като например сътрудничеството и самоувереността, са основни за социалната интеграция и се превръщат в част от живота на детето, дори когато то порасне.

Активният спорт учи малчуганите за значението на ключови ценности като честността,  уважението към себе си и към другите, спазването на правилата и зачитането на техния смисъл. Чрез физическите занимания подрастващите ще открият форум, където могат да развиват уменията си да се справят с конкуренцията и да приемат не само победите, но и загубите.

Като допълнение към всичко това, чрез спорта детето ви ще развие у себе си навика само да разрешава своите проблеми. Няма да се страхува от това да бъде лидер и да поема отговорност. Ще усвои как да се справя с конкуренцията и защо трябва да цени стойността на вложените усилия. Ще знае и още как да споделя, как да бъде толерантен, дисциплиниран и как да работи в екип.

Коментари