Публикация

Колко агресивни са вирусите?


Вирусът на грипа (mixovirus influenzae) принадлежи към семейството на ортомиксо-вирусите. Има сферична структура и размери 80-120 нанометра.

Вирусът на грип А предизвиква заболявания от средна и силна тежест. Поразява както човека, така и някои животни (коне, свине, порове и птици). Именно този вирус е отговорен за появата на пандемии и тежки епидемии. Известни са много подтипове на вируса А.

Вирусът на грип В, както и вирусът на грип А, е способен да изменя своята антигенна структура. Този вирус не предизвиква пандемии и обикновено става причина за локални огнища на заболяването и епидемии. Вирусът на грип В се проявява само при хората, като най-често се развива при децата.

Вирусът на грип С е недостатъчно изучен. Той заразява само хора. Симптомите на заболяването или са много леки, или почти не се проявяват. Вирусът не предизвиква епидемии и не води до сериозни последици.

Причините за пандемиите се крият в способността на грипните вируси да мутират както вътре в себе си, така и обменяйки гени помежду си. В първия случай се касае за точкови мутации във вирусния геном, което води до появата на нов под-тип и развитието на епидемии. Във втория случай, когато се разменят части между различни грипни щамове, се появява нов щам, към който хората нямат развит имунитет. Това може да предизвика пандемия.

Коментари