Публикация

Вирусът може да бъде контролиран

Възприемчивостта на хората от всички възрасти към грипна инфекция е много висока


В протичането на грипа се наблюдават от леки до много тежки форми, включително с неблагоприятен изход.Тежките форми на заболяването се причиняват основно от грипния вирус тип "А". Смъртните случаи обикновено са свързани с развитието на сериозни усложнения, най-честото от които е пневмонията.

С най-висок риск от развитие на белодробни усложнения са възрастните над 65 год., особено със съпътстващи хронични заболявания, кърмачетата и имуносупресираните лица.

При деца често усложнение е възпалението на средното ухо. Засягането на сърдечно-съдовата и нервната система се отбелязва предимно при хора в напреднала възраст.

Основните съвременни средства за борба с грипа и свързаните с него усложнения 

са ваксините и специфичните противовирусни препарати. Противогрипните ваксини имат най-голям ефект, ако се направят в предепидемичния сезон (месеците октомври-ноември). Постваксиналният имунитет е с продължителност около 1 година. В европейските страни до 80 % от населението се имунизира.

За България няма статистически данни каква част от хората се ваксинират. Колебанията "за" и "против" ваксинацията произтичат от няколко причини. Част от хората смятат, че са здрави и могат да се справят с грипната инфекция, други се страхуват от възможни странични реакции или от самото инжекционно приложение на ваксината, а трети смятат, че не биха се разболели.

Трябва да се знае, че ефективността на ваксините зависи от възрастта и имунната реактивност на хората, както и от степента на сходство между ваксиналните и циркулиращите епидемични щамове.

При стари хора и при пациенти с потисната имунна система е възможно имунният отговор след ваксинация да бъде по-слаб. Тяхното предпазване ще бъде по-сигурно, ако успоредно с ваксината се проведе профилактика с противовирусни препарати. Механизмът им на действие е свързан с атакуване на грипния вирус и дезактивацията му, което препятства неговото размножаване в клетките на организма.

Като препоръчително средство в практиката, с висока профилактична и лечебна ефективност, се използва препаратът Римантадин, който може да се намери в аптеките на достъпна цена.

Множество клинични проучвания доказват изразената антивирусна активност на Римантадина. Ефективен е срещу най-разпространения грипен вирус тип "А".

Отличава се с безвредност и отсъствие на странични ефекти, понася се добре. Прилага се при възрастни и деца над 7 години за лечение и профилактика на грип "А".

Профилактично се приема 30 дни при обявена грипна епидемия или след контакт с болен.

За лечение прилагането на Римантадин трябва да започне в първите 48 часа от началото на заболяването, в определения режим на дозировка и продължителност на лечебния курс 5 дни. При рано започнато лечение е установено намаляване тежестта и продължителността на симптомите на грипа, както и значително намаляване на риска от усложнения.

Не бива да се забравят типичните прояви на грипа 

- внезапно начало, висока температура с втрисане, главоболие, болки по мускулите, хрема, суха кашлица, болки в гърлото и изразена отпадналост.

Оценката на тежестта на грипните епидемии се извършва чрез проследяване на усложненията, главно бронхопневмониите и смъртните случаи по причина на грип.

По време на грипни епидемии се повишава броят на хоспитализациите и смъртните случаи, огромни са разходите за лечение, както и пропуснатите работни и училищни дни.

Д-р Анелия Гоцева, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ- София

Коментари