Публикация

Разкрит е микрокосмосът на „живата" капка кръв


Скритият, непознат и тайнствен микрокосмос разкрива своите тайни. Едва когато проникнем в скрития свят на своето тяло, можем да видим колко стабилна е хомеостазата ни, да осъзнаем значението на здравословния начин на живот, правилното хранене и редовния прием на качествени хранителни добавки.

 

Методът Микроскопски анализ на "жива" капка кръв се прилага широко в САЩ и Канада, предимно от специалисти по хранене, за оптимизиране на хранителния режим и суплементация на здрави хора. Чрез Микроскопията на тъмно поле (Darkfield microscopg) може да се определи състоянието на кръвните клетки, да се открият паразити и микроорганизми в кръвта, както и токсини, кристали холестерол, тежки метали и пр.

При научни изследвания с кръвен анализ с негативно контрастиране д-р Ендерлайн открил, че чрез наблюдения на "жива" кръв могат да се виждат бактерии, разклонения, растящи структури и движещи се частици в кръвта - и в клетките, и в плазмата. Като наблюдавал и класифицирал промените под микроскоп, той открил, че влошаването на картината било предвестник на болести. Уникалното в проучването му и в анализа на живи клетки е, че каквото се види, може да се обърне в по-лека форма, така че да не се появи болест.

При този анализ се изследва капка "жива", нативна кръв, за разлика от стандартното лабораторно изследване, при което кръвта е фиксирана и оцветена. Това дава възможност да се направи най-точната оценка на състоянието на кръвта, по най-прецизен начин да се дадат съответните препоръки и да се изработи програма за последователно включване на подходящи хранителни добавки. При първата капка кръв анализът има ориентировъчен характер и не дава възможност за окончателна диагноза, но чрез този метод могат да се определят характерните проявления на дадено състояние или заболяване, посредством които може да се постави съответната диагноза. Анализът дава бърза картина за общото здравословно състояние на пациента, както и за вредните последствия от външни и вътрешни влияния на средата. Като по-здравословен подход към превантивната медицина, кръвният анализ може да бъде от полза за всички възрасти!

При изследването на "жива" капка кръв често болестта може да бъде видяна преди да сте я почувствали.

Защо да не се борите с нея, преди да ви е победила?

Доказал своята ефективност, методът е в нашата страна и вече предизвика забележителен интерес. Изследването се провежда от специално подготвени лекари, които според получения резултат от анализа препоръчват програма за здравословен начин на живот, заедно със спазване на хранителен режим и приемане на подходящи хранителни добавки. При спазване на препоръките, след 3-4 месеца при контролно изследване се очаква отчитане на положителни резултати, което допълнително би мотивирало пациента, да бъде последователен в действията си за опазване на своето здраве.

Методът го има вече и в България.

Коментари