Публикация

Второто лекарско мнение е решаващо при рак

Интервю на Петар Галев с проф. Велев за дейността на МОКЦ...


Проф. Велев, с каква цел създадохте МОКЦ?

 

За да ускорим въвеждането на най-високите европейски и международни стандарти в диагностиката и лечението на злокачествените заболявания, които в България са съществен медико-социален проблем. У нас има около 300 хил. болни от рак, а всяка година тази диагноза се поставя на 22 до 28 хил. пациенти. Сами преценете значимостта на това заболяване.

България изостава ли в борбата с рака?
За съжаление профилактиката и ранното откриване са пренебрегнати и занемарени напълно. Има форми на рак, които при ранно откриване, могат да се лекуват. Но колко хора в България си правят профилактични прегледи, каквито са стандартите в напредналите страни. Това е въпрос и на държавна политика. Целта на нашия център е до края на март 2008 г. да въведем европейския стандарт за диагностика и лечение на туморите.

Пациентите се обръщат към вас основно за второ мнение, при вече поставена диагноза.
Това е главната ни функция. Първичната диагноза се поставя от клинициста, към когото пациентът се е обърнал с определени оплаквания. Когато те са съмнителни за злокачествено заболяване, се извършват изследвания и най-важното - взима се биопсия и патологът поставя окончателната диагноза. В Европа има практика биопсията да се види от втори патолог. Това гарантира висока степен на достоверност.

Какви са специалистите, които дават второто мнение в МОКЦ?
Поканили сме видни европейски (от Италия, Франция, Дания, Израел, Германия) и български специалисти - химио и лъчетерапевти. Те консултират директно или чрез компютърна или видеовръзка, а хонорарите им са напълно достъпни за българския стандарт.

Има ли разлика в качеството между консултациите наживо и по интернет?
Не бих казал. Има случаи, в които живият контакт между лекар и пациент е важен, но за диагнозата основен е хистологичният резултат, както и данните от извършените вече изследвания. При нас цялата документация и всички изследвания са систематизирани, консултантът ги изучава задълбочено и отговаря подробно с описание и коментар по заболяването. Разработили сме формуляр, в който консултантът отговаря на много въпроси, които интересуват болния. Но нищо не пречи те да контактуват и наживо по интернет чрез системата скайп.

Каква е връзката между вашия център и 13-те онкодиспансера в страната?
Имаме колегиална връзка. Всеки онколог може да поиска второ мнение от колегите си от центъра, дори от конкретен специалист. Всички патолози в страната, които поставят първичната диагноза, могат да поискат потвърждение или корекция.

Извършвате ли първични консултации на болни, които още нямат диагноза, а само съмнения?
Приемаме и първични болни, които направо получават диагноза от биопсията, видяна и уточнена от трима професори. Имаме условия за извършването на комплексни изследвания.

 

Коментари