Публикация

Зъболекарският съюз внася национална профилактична програма


Близо 15 милиона лева ще са необходими за реализацията на националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години. Това съобщи председателят на Българския зъболекарски съюз (БЗС) д-р Николай Шарков. Той обясни още, че програмата вече e готова и ще бъде обсъдена в парламентарната Комисия по здравеопазване.

Според данни на БЗС, има тенденция към рязко увеличение на оралните заболявания и едва 25 на сто от децата до 6 години нямат кариеси. Всеки четвърти тийнейджър на 18 години е с един изваден постоянен зъб. Трябва да се флуорира питейната вода в големите градове чрез инсталиране на флуоратори към пречиствателните станции, каза още д-р Шарков.

Национална програма за профилактика на оралните заболявания при децата от 0 до 18- годишна възраст се предлага за пръв път след 1989 г. Национално статистическо изследване на зъбния статус на българите е било организирано през 1968 г. и оттогава до наши дни нищо не е направено в тази област, съобщиха от БЗС.

В проекта за национална програма се подчертава, че „развитието на Европейската общност се основава както на принципите на солидарност и равни възможности за здраве и благополучие, така и на иновациите и технологичния напредък с цел постигане на устойчиво развитие. Стремежът на България като част от това общество налага анализите, основните насоки и решенията да бъдат в съответствие с принципите и приоритетите на Европейската общност”.

Световната здравна организация (СЗО), пише още в проектодокумента, с резолюция WHA60.17 от 23.05.2007 г. на 60-ото Световно събрание по въпросите на здравето, признава присъщата тясна връзка между оралното здраве, общото здраве и качеството на живота. Подчертавайки нуждата от програми за промоция на оралното здраве и профилактика на оралните заболявания, обръща внимание на страните членки на СЗО:

• Да приемат мерки за включване по подходящ начин на оралното здраве в политиките за интегрирана профилактика и лечение на хроничните незаразни и заразни заболявания, както и в политиките за майчино и детско здраве;

• Да вземат мерки за използване на доказателствено-ориентирани подходи за включване по подходящ начин на оралното здраве в националните политики за интегрирана профилактика и контрол на незаразните заболявания.
Според д-р Шарков, Конституцията на България определя живота и здравето на народа ни като най-висока ценност, а децата са под закрила на държавата и обществото и отглеждането и възпитанието им се подпомага от държавата.

Основна цел на Министерството на здравеопазването трябва да бъде осигуряването на устойчива здравна система с качествени здравни грижи по профилактика на оралните заболявания при децата до 18-годишна възраст чрез изготвянето на ресурсноосигурена национална програма за промоция на оралното здраве и профилактика на децата и учениците до 18-годишна възраст, настояват от БЗС.

Коментари