Публикация

Новата зависимост - Интернет


Това е натрапчиво желание да влезеш в световната мрежа и болезнена неспособност да излезеш навреме. Твърди се, че става въпрос за психическо разстройство, въпреки че състоянието все още не е включено в официалната класификация на заболяванията.

Зависимостта от наркотиците, алкохола и цигарите е дългогодишен, нежелан и опасен спътник на човечеството. Но от десетина години цивилизованият свят, привърженик на съвременните технологии, е изправен пред една съвсем нова зависимост – към интернет. Специалистите дори са я именували – киберпристрастяване.

Първият, установил интернет-зависимостта, Иван Голдберг, я описва като болезнено негативно стресово състояние или дистрес, което засяга физическия, психическия, междуличностния, икономическия и социалния статус.


Психиатрите намират сходство между новата форма на пристрастяване и страстта към хазартните игри.

Интернет-зависимостта е различна от тази, която се предизвиква от алкохола и наркотиците, защото физическият компонент напълно липсва. Но психологическият е ярко проявен.

По данни на различни изследвания интернет-зависими днес са около 10% от всички, използващи световната мрежа. В някои държави те се третират като болни. 


Основните пет типа интернет-зависимост са:
1. Натрапчив уеб-сърфинг – безконечно пътешествие из световната мрежа, търсене на информации.
2. Пристрастяване към виртуалното общуване и виртуалните запознанства – голямо количество писма, постоянно участие в чатовете, уеб-форумите, прекалено много познати и приятели в мрежата.
3. Игрова зависимост – натрапчиво увлечение по компютърните игри в интернет.
4. Натрапчива финансова потребност – участие в хазартни игри в мрежата, ненужни покупки в интернет-магазините или постоянно участие в интернет-аукционите.
5. Киберсексуална зависимост – натрапчиво влечение към порносайтовете.

Специалистите твърдят, че нормалното време, което би трябвало да сърфираш в мрежата, е час и половина. По-дългото пребиваване в интернет или влизането без причина вече са повод за безпокойство.

Коментари