Публикация

Възрастта на бащата и вродените детски аномалии


Раждането на деца с вродени аномалии не е рядко явление и  в последните години техният брой непрекъснато нараства.

А дефектитe са най-различни. Едни са с изолирани признаци: цепната уста, незараснал долен край на гръбначния стълб, хемофилия, забавено калциране на костите и т.н.

Други представляват „букет” от признаци (наречени синдроми, носещи най-чест името на откривателя им). Дауновият синдром например, дължащ се на аномалия в 21-та хромозомна двойка, се изразява с глупаво лице, широк сплескан нос, провиснали малки уши, задебелен, леко изплезен език, къси ръце и крака, плоски длани и стъпала с къси пръсти, умствено изоставане, сърдечни, слухови и очни смущения.

Досега причините на дефектите се търсеха само в бременната жена, бъдеща майка. Те не са една и две, а много: вирусни, бактериални и паразитни инфекции (рубеола, хепатити, бруцелоза, токсоплазмоза и редица други), генетични аномалии, токсични въздействия, радиационни лъчения, непълноценно хранене, пушене, прекомерна употреба на алкохол.

Като причина следва да отбележим и раждането в късна възраст. Честотата на Дауновия синдром нараства прогресивно с напредване на възрастта на бременните. При жените, родили на 20-25 годишна възраст, случаите са 1 на 1400, а при тези между 42-45 години 1 на 44 новородени.

Оказа се обаче, че в много от случаите бащите имат сериозна вина за вродените детски аномалии, като в основата стои прекалено дългото им ергенуване.

Първата публикация, третираща връзката на напредналата възраст на бащата с повишение честотата на вродените пороци, се появи преди 50 г. Но остана незабелязана. В последно време започнаха да излизат все по-често съобщения, доказвщи бащината взраст като причина за различни вродени дефекти у децата.

Проучванията на датски учени установиха, че след всяко възрастово десетилетие на бащата, дефекта „разцепено небце” нараства с 27%. Шведски изследователи доказаха, че шизофренията е по-честа при деца на бащи в напреднала възраст.

Към тези открития може да се добави и съобщението на френско-американски колектив, че... рискът от спонтанен аборт също е свързан с възрастта на съпруга. Проследявайки 5000 жени, изследователите констатират, че спонтанните аборти сред жените, чийто съпрузи са по-възрастни от 50 години, са двойно по-чести, отколкото на 20-годишните.

Как се обясняват тези факти? С нарастване на възрастта изграждането на сперматозоидите постепенно намалява своя интензитет, коректност и последователност, а генетичния им материал (ДНК) става все по-нестабилен и уязвим на вредни влияния. Резултатът - промени (мутации), обуславящи вродените пороци. След 40-годишна възраст сперматозоидите намаляват своята подвижност и оплодителна способност

Това се явява като допълнителна причина за безплодието сред жените. В последните години в развитите страни тенденцията за късно задомяване, дължащо се на различни социални и икономически фактори, непрекъснато расте. А с това се увеличава и броят на генетичните аномалии сред новородените.

Коментари