Публикация

Д-р И. Семерджиев: Всеки сам да избира здравната каса


Демонополизацията на НЗОК, приватизацията на болниците, размерът на здравната вноска са неизбежни теми, когато стане дума за продължаването на реформите в здравеопазването.Хелт медия потърси за коментар д-р Илко Семерджиев, директор на ДОМ „Здраве”.

 

Г-н Семерджиев, може ли да се каже, че секторът на здравеопазването се развива в условията на пазарната икономика?
Реформата в здравеопазването започна през 1998 г. и сега може да се каже, че даже има връщане назад. Няколко години няма Национален рамков договор. Договорното начало на практика отпадна в здравеопазването.
Всеки един пазар се крепи на договор.
Друго голямо връщане назад е, че беше разбита спешната помощ, която беше изцяло на държавно финансиране, и при която не могат да съществуват пазарни взаимоотношения. Изведнъж част от нея беше прехвърлена за финансиране в НЗОК. Започна отново процес на администриране.
Беше спряна приватизацията в здравеопазването, което попречи да бъде направено преструктурирането.
Сега в България има прекалено много болници, лечебни заведения, които са далеч повече от необходимото. Освен това беше унищожена конкуренцията и то със закон. В момента по силата на променения Закон за здравното осигуряване, всички, които са се регистрирали за лечебна дейност, НЗОК не може да им откаже договор. А това ликвидира стимула лечебните заведения да се състезават за повече пациенти.
В този смисъл реформата спря, има деградация,и в резултат на това наблюдаваме лоши резултати.

Но непрекъснато се говори за промени в сектора.
Сега за здравеопазването се говори дотолкова, доколкото е проблем. Не виждам засега реални планове да се направи нещо истинско. Три години вече няма здравна стратегия. Дори ежегодният доклад за здравеопазване вече не го виждаме – нещо, което е задължение на Министерството на здравеопазването. Няма дела. Всяка година се твърди, че започва реформата, но факти няма.

Сега се предвижда да се увеличи здравната вноска...
За допълнителната вноска съм абсолютно скептичен, защото в едно държавно управление си има технологии, когато това се прави. Ако някой мислеше сериозно от 1 юли да вдига здравната вноска,това щеше да бъде гласувано в бюджет  2008.

Има дебат трябва ли да се демонополизира НЗОК.  Какво е Вашето мнение?
Във всяка пазарна икономика е важно да няма монополи и да има конкуренция. Даже в страните с развито пазарно стопанство има антитръстово законодателство, което не позволява концентрация на повече от 35 процента в ръцете на един изпълнител. Така че, със сигурност трябва да има конкуренция.
Трябва да има повече каси – конкуренцията ражда състезание. А състезанието води до това да се предлагат по-добри оферти на клиентите. Сега НЗОК се влияе от решенията на държавната администрация. Гласът на гражданина трябва да е важен.
Ако има 10 каси, те ще се състезават за доверието на гражданите и тогава ще предлагат по-широк пакет услуги, по-качествени. Ще свалят повече цените. В момента НЗОК предлага всичко. А отделните хора имат различни нужди.аз съм привърженик на това осигуреният човек да има право на избор. След като човек дава пари, трябва да може да посочи кой да ги управлява.

 

Коментари