Публикация

Проф. Гълъбов: Работим по създаването на химиотерапия срещу вируси


Проф. Ангел Гълъбов, директор на Института по микробиология на БАН, за актуалните проекти на водещите български вирусолози.


Проф. Гълъбов, Институтът по микробиология отбеляза своята 60-годишнина. Кои са най-важните проекти, над които работите в момента?
В нашия институт се провежда най-голямото за страната изследване на предракови състояния на шийката на матката, свързани с папиломни вируси. В това направление работим и по международен проект с пастьоровите  институти. От Франция ни се доставят всичките китове и материали. Ние тестваме материали, взети от нашите акушер-гинеколози от много клиники в София. Пробите се изследват за 38 типа паиломавируси, сред които са главни причинители на рака на маточната шийка – типовете 16, 18, 31 и 33.
Изследаването става с помощта на молекулно-генетични методи, съчетание на т.нар. полимеразно-верижна реакция и ДНК-хибридизация. Специално за някои типове, които доскоро не бяха подозирани, се разработи специален тест от международен колектив на територията на института „Пастьор” в Белгия. Колегата Петър Грозданов, който завежда ателие “Пастьор” в нашия институт, участваше в създаването на нов вариант на методиката, който показа, че типовете 49 и 51 на папилома вируса са също причинители на предракови състояния.
Тези състояния са на три нива и се атакуват с метода  конизация – изсичане на шийката на матката. Това предотвратява на 100 процента развитието на вирусите. Би могло да се прави изследване с оглед на това дали да се приложи ваксината с профилактична цел в случаи, при които няма наличие на папилома вируси.

Известно е, че активно работите и за лечението на някои вирусни инфекции.
В нашия институт има профилирано звено, което е сред най-добрите в Европа. Най-сериозните ни резултати в това отношение са свързани с противогрипните средства и разработването на средства за борба с ентеровирусните инфекции.

За какво по-точно става дума?
Ентеровирусите причиняват много голяма част от вирусните заболявания. Те са най-малките по размер вируси. Много са коварни, тъй като 80 на сто от заболяванията нямат клиника. Честите форми на вирусната инфекция са миокардити и перикардити. Друг голям проблем при тях са тежки болкови състояния в междуребрията. А напоследък в центъра на вниманието е придобитият диабет в детска възраст. Смята се, че около 12-15 на сто от случаите с ранен диабет се дължат на ентеровируси.
Ние работим по създаването на химиотерапия срещу тези вируси. Те показват най-голямата изменчивост, позната в биологичния свят. Такава е вирусната популация, с която протича заболяването. Тя се състои от милиарди мутанти, които в хода на заболяването в човешкото тяло продължават да се променят.
Всеки ентеровирус в една и съща местност може да причини заболяване с дадена клинична картина, като след месец същият вирус дава съвършено различна клинична картина. Това са около 110 вируса, като всеки от тях търпи вътрешна промяна.
Ние установихме, че при тези вируси се развиват много бързо резистентни (устойчиви) на антивирусните вещества мутанти. Нещо повече, доказахме появата и на зависими от лекарствата мутанти. С цел възпиране развитието на лекарствена устойчивост, започнахме да работим по създаването на комбинирана терапия – прилагане на комбинация от противоентеровирусни вещества с различен начин на действие. Това е сериозно постижение на нашия институт.
В скоро време ще има добри сигнали да се прави това, което се нарича екстрена профилактика – т.е. профилактика в инкубационния период на заболяването. Ако има едно болно дете с ентеровирусна инфекция в детски колектив (градина, ясла), всички останали трябва да вземат антивирусния препарат, за да се предпазят от възможните тежки заболявания.
Изследванията ни са свързани и с вирусния диабет.

Прилага ли се екстрената профилактика при грип?
Да. Има средства, с които болният трябва да бъде третиран от първия ден на заболяването. Може да се прилага римантадин или тамифлу. Но ако човек иска да си направи една застраховка, по време на епидемия се препоръчва да приема нон стоп в малки дози от тези препарати всекидневно, като по този начин се спира появата на заболяването под действие на вече проникнал в организма вирус.

Коментари