Публикация

Лекарството срещу рак може да се крие в българските билки
Проф. Ваньо Митев, ректор на Медицинския университет – София, разказва пред Хелт медия за фундаменталните научни направления, по които се работи у нас .

 Центърът по молекулна медицина се формира преди 2 години. Основа му стана генетичната лаборатория, оглавявана от проф. Иво Кременски и от Катедрата по биохимия.

Правим както чисто химични, така и молекулярно-биологични и молекулярно-генетични изследвания. Центърът излъчи двама лауреати – единият стана носител на наградата на МОН за учен на годината, а другият – за млад учен на годината. Това са много престижни за България награди.

- Имат ли тези изследвания практическа насоченост, носят ли полза за диагностиката и лечението на различни заболявания?
- Разбира се. Лабораторията по клетъчна сигнализация се насочва към изследването на биологичноактивни вещества, които се извличат от наши растения, от наши билки, с цел в един по-късен етап да се стигне и до пазарен продукт.

Всички трябва да са наясно, че в науката разработките отнемат години – така е по целия свят. Но вече имаме първоначални успехи, намерили сме доста интересни субстанции, които биха могли да стигнат до фармацевтични продукти с антиканцерогенен  ефект. Тези вещества имат ефекта на апоптозата. Това е програмирана клетъчна смърт. Ако се намери продукт, който целево да подтикне раковите клетки към апоптоза, това би бил отличен препарат.

- Учудвам се, че сте се насочили към природните продукти, обикновено класическите медици гледат скептично на билките...
- Напротив, интересът към природните продукти е огромен. Цялата медицина в предишните времена се е крепяла на полезни вещества, които се намират в растенията.

А съвременната медицина използва билките, за да извлече активната субстанция. Просто в таблетките тези субстанции са в по-голяма и точно установена концентрация. Не е сериозно да лекуваме остри и тежки заболявания с билки, защото човек трябва да поеме една поляна с растения, за да постигне необходимата концентрация от активното вещество за кратко време. Но те имат своето приложение при профилактиката или за поддържаща и съпровождаща терапия при различни по-леки хронични страдания.

- Работите ли за намиране на лек за един от съвременните масови убийци – атеросклерозата?
- Състоянието има комплексни причини. В това е и сложността. Описани са пациенти с наследствено високи нива на липидите в кръвта, които получават инфаркти на 30–40-годишна възраст. Те имат увреда в рецепторите за т.н. лоши липопротеини LDL, които образуват плаки по съдовете. Но 10% от болните с наследствено високи липиди живеят по 80–90 години. Това означава, че те имат мощна протективна система, която ги предпазва от вредното действие на холестерола. Ако се открие как организмът „организира” това предпазване, атеросклерозата ще стане по-достъпна за лечение.

- Смятате ли, че световните открития в областта на медицината достигат навреме до България?-
Медицината е една от най-скъпите човешки дейности, наред с космическите изследвания. Добрата медицина е право пропорционална на вложените средства. Ние познаваме най-съвременните лекарства и лечебни методи, но друг е въпросът дали можем да си позволим у нас. Лекарите на Запад не са по-добри от нашите, но работят със съвсем други технологии. Затова наши лекари в напредналите държави се справят отлично. Те са се научили да работят преди всичко с ума си, а когато имат на разположение и модерна техника, малко колеги могат да ги надминат.

Коментари