Публикация

Проф. Д.Чавдаров: Нямаме реална картина на заболяванията на българите


 Проф. Димитър Чавдаров, невролог и неврофизиолог, за състоянието на здравния сектор у нас 

Проф. Чавдаров, как си обяснявате известната носталгия по т.нар. безплатно социалистическо здравеопазване?
По онова време, за да няма безработни, се назначаваха много лекари с малки заплати. При този раздут щат нямаше опашки и всеки можеше да си мери кръвното налягане през ден. Масово се правеха архаични изследвания с допотопна техника, а само някои звена бяха по-съвременни. Системата беше потайна, провалите в медицината се прикриваха и никой не знаеше реалната заболеваемост, смъртност, продължителност на живота и епидемични взривове. Пациентите се лекуваха с ограничен кръг старомодни лекарства. Да съжаляват за тази Семашковска система на здравеопазване могат само хора, които духовно са в 19 век.

Какво е сегашното състояние на здравеопазването у нас?
След промените разбрахме какво означава модерно здравеопазване. Но за да се стигне до него, са необходими много средства – от една, страна за преодоляване на разрухата, от друга - за поддръжка на модерните направления. Нито едно правителство досега не отпусна даже половината от средствата, заделяни за здравеопазване в напредналите страни. Здравното осигуряване тръгна много късно от нулата с типично български нововъведения. Лоша законова база, бюрократизъм, монополизъм, липса на организация, оскъдни средства, цинична корупция, е най-кратката характеристика на здравеопазването у нас днес.

Но нали сега има НЗОК и средствата са повече?
България е член на ЕС и стремежът за изравняване на цените в общността е естествен. Само в областта на медицината всичко е абсурдно по-ниско остойностено. Така и качеството остава лошо. Монополистът НЗОК се превърна в държава в държавата без да има законова институция, контролираща дейността й. В касата работят администратори, които трябва да упражняват контрол върху изразходваните средства. Никъде по света обаче няма практика осигурителните фондове да определят диагностичните критерии и лечебните схеми.

У нас касата контролира лекарската компетенция, медицинските грешки и пропуски, режима, работното време, нормирането и заплащането на медицинския труд, графиците и всичко останало. Тя нормира достъпите до изследвания и специалисти, като определя график кой, кога и колко да боледува, за да има ред в системата с талоните, хоспитализациите и изразходването на лекарствата. Въведе системата на общопрактикуващия лекар и го задължи да има таблица за зрителна острота, електрокардиограф и стол за гинекологични прегледи. В действителност го превърна в диспечер, който по цял ден попълва бумагите на касата.

А каква е ролята на Министерството на здравеопазването?

Свидетели сме на пълен отказ от основните му задължения. Когато проф. Гайдарски стана министър, декларира, че ще се бори за повече средства. Не само, че не постигна това, но абдикира напълно от редица основни задължения на ведомството му. МЗ не само не управлява здравеопазването, няма медицинска стратегия, но и не знае реалните граници на заболеваемостта в страната.

Но нали непрекъснато се съобщават статистически данни за различни заболявания...
Това е абсолютна заблуда. У нас се ползва Международната класификация на болестите (МКБ-10), в която фигурират над 2500 заболявания с около 15 000 диагнози. НЗОК въведе около 300 пътеки и съвсем естествено е в тях да се вместят над 2 500 заболявания. В коя болница ще се постави диагноза, за която няма платена пътека? Естествено, ще има и още едно нагаждане на диагнозата към по-добре заплатената пътека. На тази основа се получиха редица гафове с регистрация на “епидемии” от болести, които с години имат почти стандартна заболеваемост.

Защо зачестяват корупционните скандали в медицината?
Корупция в медицината има и за съжаление се разраства. Все пак тя е по-малка, отколкото в някои други сфери. Касата принуждава лекарите да лъжат за бройката обслужвани болни; да не се преглеждат болните, за да има време за изрядна документация. Спекулира се с талони. Правят се фалшиви хоспитализации и фалшив болничен престой. Прави се едно, а се отчита друго. Нагаждат се документи, за да се сключат договори с касата. Фалшифицират се диагнози. Надписват се посещения, спекулира се с изследвания и имунизации. Тази провокирана корупция унищожава лекарската компетентност, убива морала и рефлектира върху живота и здравето на цялата нация.

" }-->

Коментари