Публикация

Прибързаните промени в здравната система ще донесат само негативи


Петър Галев разговаря с д-р Мими Виткова, председател на Асоциацията на лицензираните фондове, за доброволно здравно осигуряване.

Д-р Виткова, колко от лицензираните здравни фондове членуват във вашата асоциация?
В страната има 17 лицензирани дружества, 11 от които са наши членове.

Защо в становището на асоциацията по повод решенията на властта за промяна в здравната система използвате думата „екзотика”?
Защото по здравната реформа нямаше експертна, а само политическа дискусия. А тази дума не е наша. Тя е признание на авторите на модела и беше употребена в един първи вариант на документа на работната група на коалицията, който беше почти апокрифна книжнина.

Всъщност и Министерството на здравеопазването не участваше много в дискусиите как да се извърши здравната реформа в страната.
Бих казала, че министерството е напълно елиминирано от формирането на тази концепция. Всичко, което ни се поднесе след срещата в Катарино, е без автори. Това са нечии виждания за здравноосигурителен модел, които нямат аналогия в Европа, при това те трябва да се осъществят в нереалистично, дори бих казала несериозно кратки срокове.

Какво всъщност е възможно да се постигне до края на мандата на това управление?
Политически е нецелесъобразно след средата на един мандат да се предприемат радикални промени в която и да е система, още по-малко в здравеопазването. Защото резултатите ще бъдат налице извън този мандат. Но управляващите нямат голямо поле за маневриране, те поеха обществени ангажименти да направят промени в здравната система. С нашето становище ги предупреждаваме, че начинът, по който правят промените може да им донесе твърде много негативи. Защото резултатите ще бъдат доста стресови, както за здравната система, така и за цялото общество.

Една от основните ви претенции е частните здравни фондове да предлагат допълнителни услуги, а не да си делят с НЗОК сегашния основен пакет...
За да се мотивират хората да дават повече средства за здравеопазване, трябва да им се предложат и по-голям пакет услуги. В момента значителна част от дейностите и консумативите не се покриват от касата. За една ендоскопска операция от жлъчка, която вече много клиники практикуват или за една смяна на коленна става пациентът трябва да доплати значителна сума, независимо, че има здравна застраховка.

Има ограничения дори за достъпа до специалисти в първичната помощ. Знаете, че след средата на месеца личните лекари свършват направленията, защото касата им налага ограничения. Ние трябва да влезем точно в този сегмент и според набраните средства да покриваме такива допълнителни разходи. Това трябва да е смисълът от увеличението на разходите за здравеопазване, от увеличената здравна вноска, която, знаете, от 6 става 8 процента.

Как може да се въведе реална конкуренция между частните здравни фондове?
Именно чрез създаването на допълнителен, надграждащ осигурителен пакет. Ако това стане, всеки фонд ще предложи различни услуги на базата на средствата увеличената здравна вноска. Тогава всеки пациент може да избира фонд според тези услуги, както и според качеството, което се предлага. Влезем ли да финансираме сегашния основен пакет заедно с НЗОК, нищо няма да се промени.

Може ли да се появи силен външен играч в здравното осигуряване в България?
Някои от работната група на коалицията дори обявиха бройката на тези играчи, те трябвало да бъдат трима, непременно застрахователни компании с над 50-годишна история. Аз лично съм любопитна да видя кои ще са те и как ще се включат в системата, реализирайки печалба.

Предстои да започнете да набирате пациенти, а още има много неясноти по функционирането на новия здравен модел. Как ще постъпите?
Все още няма закони, има едни политически намерения. Националната каса дори още няма функционираща информационна система. Засега е предвидено в края на 2008 г. всички граждани, които не са избрали допълнителен здравен фонд, да бъдат разпределени административно.

Коментари