Публикация

Проблеми и решения от БЛС в новата рубрика "Акценти"

Рубриката "Акценти" в CredoWeb се води от Димитър Петров, експерт в Българския лекарски съюз.

Всеки знае, че голяма част от времето ни отива в организационни проблеми, свързани с държавните институции и основния договорен партньор – НЗОК. Много често проблемите са общи, засягат всички или голяма група лекари и лечебни заведения, съответно имат едно решение, което може да се реализира от общ представител, или поотделно, но по определена типова схема.

Тук ще намирате постоянно обновявана информация и обратна връзка по отношение на възникнали проблеми в дейността на лечебните заведения и лекарите, касаещи най-вече:

- нормативна уредба;

- взаимоотношения с МЗ;

- взаимоотношения с НЗОК;

- проблеми при подготовката, преговорите и прилагането на Националния рамков договор;

- взаимоотношения със съсловните организации;

- взаимоотношения с други държавни институции – НОИ, НАП и др.

Информацията ще се поддържа главно на основата на поставени от Вас проблеми с постъпили сигнали, писма и други в Български лекарски съюз. Информацията ще се движи по следните основни схеми:

1. Поставени от Вас проблеми:

- постъпили писма, становища и запитвания по актуални проблеми от лекари и лечебни заведения в БЛС;

- отговори от страна на БЛС или съпровождащи писма до съответните институции;

- отговори от институциите;

- евентуален коментар или препоръки от БЛС.

Много подобни документи постъпват и се изпращат в съсловната организация. Но тук ще се подбират такива, които имат значимост, поставящи проблем, касаещ повече лекари, лечебни заведения или пациенти. Практиката показва, че най-чести са проблемите, свързани с НРД и НЗОК, особено в първите месеци на годината при сключване на нови договори и през есента, преговорите по новия НРД.

2. Проблеми, идентифицирани от Български лекарски съюз:

- писма, становища и запитвания до институциите, инициирани не от отделен лекар или лечебно заведение, а от ръководството или експертите на БЛС;

- отговори от институциите;

- евентуален коментар или препоръки от БЛС.

3. Идентифицирани от авторите проблеми на базата на форума с коментар към тях.

4. Подбрана насочена практическа информация от БЛС към районните колегии и лекарите – организационни въпроси, договорени отстъпки за стоки и услуги, обучителни мероприятия и други.

5. Периодичен седмичен авторски обзор на появили се проблеми или техни решения. Ще се появява тук всеки вторник. В него д-р Димитър Петров ще обобщава всичко важно и значимо, появило се през изминалата седмица по темата на този раздел – проблеми, запитвания, коментари и решения. В него може да се съдържат препратки към документите от горните две точки.

5. Форум към отделните теми.

Екипът на CredoWeb ще направи всичко възможно да улесни Вашата практическа работа, като Ви помогне в решаването на досадните организационни и нормативни проблеми.

Д-р Димитър Петров е магистър по медицина и по здравен мениджмънт, специалист вътрешни болести. Един от водещите експерти в областта на здравното осигуряване и здравния мениджмънт в страната. Народен представител в 38 Народно събрание 1997-2001 г., приело основните нормативни актове на здавната реформа. Директор на НЗОК 2003-2004 г. След това работи като консултант в областта на здравното осигуряване и мениджмънт, като от 2006 г. е трайно ангажиран като експерт на БЛС с основна дейност нормативна база и национално рамково договаряне.

Коментари