Публикация

Д-р Т. Андреева: Невъзможно е здравеопазването да функционира без всичките медици

Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева се срещна с ръководството на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ). В разговора участваха Милка Василева, председател на асоциацията, проф. Станка Маркова, почетен председател, както и членове на ръководството на организацията, съобщи здравното министерство.

БАПЗГ разчита на подкрепа от страна на министерството за решаване на най-важните въпроси на професионалистите по здравни грижи, тъй като по този начин ще се овладее тенденцията за намаляване на техния брой през последните години.

Представителите на асоциацията представиха комплекс от организационни и нормативни промени, насочени към издигане престижа на професията „професионалист по здравни грижи”, включително подобряване на условията на работа, заплащането и усъвършенстване на системата за продължаващо обучение и др.

С цел бързото решаване на проблемите е направено предложение за разкриване на специална структура по въпросите на здравните грижи в системата на МЗ, която да осъществява контактите с асоциацията и да бъде като цяло отговорна за провеждането на държавната политика в тази област.

Представителите на БАПЗГ акцентираха върху необходимостта от нормативно регламентиране на системата за продължаващо обучение и кариерно развитие на професионалистите по здравни грижи. Според тях са необходими също по-гъвкави форми, с които да се облекчат специализациите на медицинските сестри и акушерките по Наредба 34.

„С въвеждането на обучение без откъсване от работа, включително въвеждане и на дистанционни форми ще се даде възможност на по-голям брой професионалисти по здравни грижи да специализират, което ще издигне качеството на медицинската дейност и ще създаде перспективи за по-нататъшно професионално развитие на кадрите”, каза председателят на БАПЗГ Милка Василева. 

„Българското здравеопазване е невъзможно да функционира без професионалната работа на всичките 26 755 медицински сестри, над 3500 акушерки, близо 2700 фелдшери и хилядите други специалисти”, изтъкна министър Андреева.

По думите й всички те са важен фактор за промяната в нашето здравеопазване и МЗ има волята да бъдат намерени работещи решения по поставените от тях въпроси. Здравният министър посочи, че голяма част от изложените проблеми изискват не толкова финансов ресурс, а приемане на промени в нормативната уредба, които вече многократно са обсъждани съвместно от експертите на МЗ и БАПЗГ.

„Съвместната ни работа ще продължи в активен режим и съм убедена, че в дух на диалог и конструктивност ще намерим решения, които да отговарят на очакванията на съсловието”, каза още здравният министър.

Коментари