Публикация

Пилотен проект в CredoWeb: Първа МБАЛ се свързва с пациентите си в интернет

Изнервени и чакащи пред кабинетите граждани – това е картина, която все още често се среща в диагностичните центрове. Конкуренцията между лечебните заведения обаче кара все повече мениджъри да търсят решения, които по-добре отговарят на нуждите на потенциалните пациенти. Това мотивира Първа многопрофилна болница в София да се включи в пилотен проект на CredoWeb - социална и професионална мрежа, която свързва лекари и пациенти в интернет. Целта на проекта е пациентите на лечебното заведение да бъдат улеснени максимално в достъпа си до специалистите и да получат качествено обслужване. Първа МБАЛ ще получи свой профил на платформата credoweb.bg, който представя основните дейности на болницата, нейните силни страни и нововъведения. Лекарите ще бъдат представени индивидуално, а във форумите пациентите могат да им задават всякакви въпроси. Ще бъде създаден електронен график, в който всеки ще може да си записва час за преглед или прием в болницата онлайн в удобно за него време, без да става от компютъра. Запитването се обработва, а на посочен от пациента имейл се получава потвърждение за искания преглед. 

Надяваме се така да улесним контактите с хората, които активно се грижат за здравето си, подчертава директорът на Първа МБАЛ д-р Цветомир Димитров. Като полага основи на комуникацията с пациенти в интернет, лечебното заведение отговаря на предизвикателствата на ХХIв. Все повече хора търсят информация и се опитват да решат проблемите си онлайн с помощта на новите технологии.

През последните години Първа МБАЛ успя да обнови част от апаратурата си с финансовата подкрепа на Столична община. Закупен е нов ядрено-магнитен резонанс, нов рентген, дигитална система за съхраняване и предаване на образите. Това ни позволява да правим качествени изследвания не само на лежащо болните пациенти, но и на пациентите от доболничната помощ, изтъква д-р Димитров. Болницата разполага и със силни екипи в ендоскопската и еднодневната хирургия, които извършват коремни и урологични операции. В Първа МБАЛ предстои закупуване на апарат за ултразвуково разбиване на камъни в урологичния тракт, за което общината отпуска 600 хил. лв. В офталмологията лечебното заведение предлага лазерно и ултразвуково лечение. Много пациенти с инсулти и със заболявания на периферната нервна система търсят помощ в неврологичната клиника. Във вътрешната клиника пък прилагат комплексен подход към пациентите и се стремят да подобрят състоянието им, не само по отношение на конкретното страдание, за което са постъпили. Модерните мениджърски подходи дават добър резултат – от 3 г. се прилага антикризисна програма, която позволява на Първа МБАЛ да отбележи добър финансов резултат. Старите задължения се погасяват своевременно и се инвестира в развитието на болницата.


Коментари