Публикация

Тева пое председателството на БГФармА

Тева Фармасютикълс България ЕООД е новият председател на Българската Генерична Фармацевтична Асоциация. Решението е взето на общо събрание. На него е избрана и компанията зам.-председател - Актавис ЕАД. В новия Управителен съвет (УС) на Асоциацията влизат още Екофарм ЕООД, Софарма АД, Балканфарма Дупница АД, Унифарм АД, Медика АД.

От новата управа на БГФармА подчертават, че продължават да работят за осигуряване на прозрачност на разходите за лекарства на НЗОК, МЗ и болниците, за повишаване на ефективността на системата за ценообразуване и реимбурсиране на лекарствата, за понижаване на доплащането от страна на пациентите, както и за оптимално разпределяне на публичния финансов ресурс за медикаменти, най-вече що се отнася до масовите хронични заболявания. 

От Асоциацията припомнят, че генеричните и биоподобните лекарства са качествени и достъпни медикаменти, които осигуряват терапии за повече на брой пациенти и ограничават публичните разходи за лекарствени продукти. Тяхната социално-икономическа функция става все по-важна за здравните системи на страните от ЕС в условията на забавен икономически растеж, тъй като използването на генерични лекарства освобождава ресурс за осигуряване на скъпоструващи медикамнети.

В мащаба на ЕС икономиите, които се правят благодарение на генеричните и биоподобните лекарства, възлизат на повече от 35 милиарда евро годишно, съобщават от БГФармА. У нас икономиите са за стотици милиони левове всяка година, като генеричните производители в страната осигуряват над 10 000 работни места. Те са сред най-големите данъкоплатици и имат важна роля за формирането на БВП на страната, подчертава Асоциацията.

Коментари