Публикация

Доц. Илко Гетов е новият председател на Фармацевтичния съюз

На 28 и 29 юни 2013 г.в гр. София, Национален дворец на културата, зала 6 се проведе IV-ти редовен Конгрес на Български фармацевтичен съюз, на който магистър фармацевтите избраха за нов председател през следващите три години – Доц. Илко Гетов. Заместник-председатели са маг.-фарм. Димитрия Стайкова и маг.-фарм. Тодор Найденов, а главен секретар - маг.-фарм. Светослав Крумов.

Доц. Илко Гетов е дългогодишен преподавател във Фармацевтичен факултет на Медицински университет – гр. София и утвърден експерт в областта на фармацевтичното законодателство, фармакоепидемиологията, фармакоикономиката, клиничната фармация и здравния мениджмънт. От 2013 г. доц. Гетов е член на Изпълнителния комитет на Фармацевтичната група на Европейския съюз (PGEU).

Конгресът на БФС прие заключителна декларация, в която магистър-фармацевтите се обръщат към Народното събрание, Президента на Република България, министър-председателя, министъра на здравеопазването и обществеността, с дълбока загриженост за усложнената политическа и социална обстановка в страната, като призовават за предприемане на спешни действия за успокояване и нормализиране на обществено – политическия живот и за гарантиране на условия за нормален диалог и функциониране на институциите.

Подробна информация за новоизбраните централни органи на Български фармацевтичен съюз ще можете да намерите на сайта на организацията: www.bphu.eu

Делегатите на Четвъртия конгрес на БФС настояват за приемането на следните законодателни промени и провеждане на реформи:

1.  Въвеждане на етичен модел на собственост на аптеките в съответствие с практиката в държавите членки на ЕС;

2.  Реформиране на системата на ценообразуване чрез фиксиране на крайните цени на лекарствените продукти по лекарско предписание и намаляване на размера на данък добавена стойност за лекарствените продукти;

3.  Въвеждане на ефективна законодателната забрана за вертикална и хоризонтална интеграция в областта на производството, търговията на едро и на дребно с лекарствени продукти;

4.  Премахване на неефективното разходване на средствата в системата на здравеопазването и пренасочването им към подпомагане качеството на фармацевтичната услуга в условията на тежка икономическа криза;

5.  Реализиране на плановете за въвеждане на електронно здравеопазване в най-кратък срок.;

6.  Всички инициативи за законодателни промени и мерки в областта на фармацията да бъдат обсъждани и съгласувани с представители на Българския фармацевтичен съюз.Коментари