Публикация

БЛС: Политиката – извън лечебните заведения


БЛС: Политиката – извън лечебните заведения

Във връзка с конкретни запитвания към Българския лекарски съюз (БЛС), свързани с някои кадрови промени от страна на здравното министерство (МЗ), както и във връзка с възникналите през последните дни реакции в някои болнични заведения, ръководството на БЛС* смята, че не е в правомощията на съсловната организация да се занимава с кадрови проблеми, независимо къде и от кого се инспирират.

Дотолкова доколкото в съответните лечебни заведения работят лекари, чиито интереси БЛС представлява и те в някаква степен са зависими от ръководните кадрови движения, Българският лекарски съюз отправи към министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева няколко основни предложения:

1. Да се преустановят на този етап всякакви уволнения и назначения в болниците.

2. Да се изготви наредба за избор на ръководните постове с конкурс, като се определят ясни и точни критерии и изисквания за заемане на съответните длъжности. Да бъде заложено изрично, че те могат да се освобождават само при неизпълнение на ангажиментите, поети при конкурса, или несправяне с работата по конкретни показатели. Така смятаме, че ще се предотвратят т.нар. „политически чистки”.

3. Да не се приемат препоръки от никакви политически партии, лица или организации за назначаване на ръководни кадри в здравеопазването.

4. Единият член на Борда на директорите да бъде представител на МЗ, съответно на общините, в зависимост от позицията на принципал, а вторият член да се избира от колектива на съответното лечебно заведение.

БЛС изразява категоричното си становище за ненамеса на политиката в лечебните заведения. Това е територия единствено на здравеопазването, а не място за правене на политика, дори тя да е добра. В няколко свои медийни изяви през последните дни председателят на БЛС д-р Цветан Райчинов изрази нееднократно тази позиция.

_________

*Позицията на съсловната организация беше изпратена до медиите.

Коментари