Публикация

Д-р Т. Андреева: Да се преосмисли управлението на болниците по рехабилитация

Според нея балнеологията и рехабилитацията трябва да бъдат сред приоритетите на страната ни.


Трябва да се преосмисли политиката на управление на специализираните болници по рехабилитация в посока тяхната децентрализация.

Тази позиция изрази министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева при посещението си в Кюстендил, където се запозна с дейността на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД (СБР-НК), филиал Кюстендил.

Според министъра възможностите за децентрализация са три – лечебните заведения да бъдат пререгистрирани като самостоятелни търговски дружества; собствеността им да се подели между държавата и съответните общини; или собствеността им да бъде прехвърлена изцяло на общините, съобщи Министерството на здравеопазването.

По повод управлението на 14-те санаториума от „СБР-НК” ЕАД д-р Андреева каза: „В днешно време е твърде трудно да се управлява едно лечебно заведение, мога да си представя какво е да се управляват 14 такива. В известна степен тези лечебни заведения трябва да имат своята самостоятелност”.

Според министъра трябва да се даде възможност на всяко едно от тези лечебни заведения да реинвестира своята печалба, при добро управление, което в момента не се случва. Д-р Таня Андреева определи състоянието на санаториума в Кюстендил като плачевно и отбеляза, че ако в бюджета на МЗ бъдат намерени резерви, лечебното заведение ще получи 600 хил. лв. за ремонт, които са обещани при предишното управление.

Министърът на здравеопазването отбеляза, че страната ни е богата на природни ресурси, които биха могли да се използват за развитие на туризма, а в момента тези възможности се пропускат. Затова, според нея, балнеологията и рехабилитацията в България трябва да бъдат сред приоритетите на страната ни.

По време на посещението си в Кюстендил по покана на зам.-председателя на Народното събрание Мая Манолова министър Андреева проведе срещи с ръководствата на лечебните заведения в региона на Кюстендил. Обсъдените теми с тях засягат условията на труд, затрудненията в работата със здравната каса и по-специално по отношение на заплащането на интензивните грижи, промяната на медицинските стандарти по специалности, промените в Наредба №34 за специализациите, проблемите в спешната помощ и заплащането на медиците.

Коментари