Публикация

Д-р Бойко Пенков влиза в надзора на НОИ

Правителството промени състава на Надзорния съвет на НОИ


Заместник-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков влиза в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

С решение на правителството за членове на състава на съвета на НОИ са определени и Хасан Адемов - министър на труда и социалната политика, заместниците му Светлана Дянкова и Лазар Лазаров, Людмила Елкова – заместник-министър на финансите, Анна Янева – заместник-министър на икономиката и енергетиката, Бойко Атанасов – изпълнителен директор на Националната агенция по приходите.

От надзора са освободени Деяна Костадинова, Петър Стоянов, Емил Мирославов, Илияна Владова, Красимир Стефанов, д-р Мирослав Ненков и Емилия Янева.

По закон Надзорният съвет на НОИ се състои от по един представител на всяка от представените организации на работниците и служителите и на работодателите, признати съгласно Кодекса на труда, и равен на тях брой представители, определени от Министерския съвет.

" }-->

Коментари