Публикация

Министри предлагат да се удължат сроковете за медицинските изделия

Целта е да не се допусне липса на медицински изделия за пациентите.


С година да се удължат сроковете за попълване на списъка на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) с медицински изделия, които се заплащат с публични средства.
Това предлагат в проектопостановление министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева и министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Целта е да не се допусне липса на медицински изделия за пациентите поради административно-организационни затруднения.

Към настоящия момент Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия изисква медицинските изделия, които могат да бъдат заплащани със средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, здравното министерство, социалното министерство, на лечебните заведения, да бъдат включени в списък, поддържан от ИАЛ.

Заявителите трябваше да попълнят списъка до 30 юни. НЗОК е задължена да започне да договаря само медицински изделия, включени в списъка, от 1 август. За Министерството на здравеопазването и лечебните заведения този срок беше 1 юли, а за Министерството на труда и социалната политика – 1 септември.

Изпълнителната агенция по лекарствата е извършила анализ на съдържанието на списъка към настоящия момент, в резултат на което е установено, че голяма част от медицинските изделия, пуснати на пазара, не са заявени за включване в него. Оказало се е и че не всички постъпили заявления в агенцията са обработени.

Двамата министри посочват, че това на практика означава, че значителна част от медицинските изделия няма да могат да бъдат осигурени за пациентите от НЗОК, МЗ, МТСП или лечебните заведения, тъй като не са включени в списъка, поддържан от ИАЛ, в определения срок. Именно поради тази причина предлагат сроковете да се увеличат с една година.

Проектът на постановление е обявен за публично обсъждане на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.


" }-->

Коментари