Публикация

Центърът по заразни болести обяви 10 места за докторанти

Местата са по специалностите микробиология, вирусология, епидемиология, имунология и паразитология.


Националния център по заразни и паразитни болести обявява докторантури по микробиология, вирусология, епидемиология, имунология и паразитология. Става дума за 10 места за редовни докторанти и 6 места за задочни докторанти, публикувани в Държавен вестник бр. 53 от 18.06.2013 г. 

Срокът за подаване документите е до 18.08.2013 г. За справки: bogoeva@ncipd.org


Коментари