Блокирана партида от медикамента Moxogamma
05.09.13
CredoWeb
CredoWeb
Компания
Блокирана партида от медикамента Moxogamma

Блокирана партида от медикамента Moxogamma

Агенцията по лекарствата съобщава, че пациенти, които са го закупили, не следва да го употребяват.

Във връзка с получено oт Wörwag Pharma GmbH&Co.KG, чрез Официалния си представител за България уведомление за несъответствие с изискванията за качество на лекарствен продукт Moxogamma 0,2 mg film-coated tablets, с партиден № 13В175 и Moxogamma 0,4 mg film-coated tablets, с партиден № 13В175 е установено неправилно опаковане и етикиране на цитирания лекарствен продукт. Цялата партида с номер 13В175 е блокирана (спряна от разпространение). Пациенти, които вече са закупили лекарството следва да не го употребяват.


Мнения