Публикация

ЕМА: Пероралното приложение на бета агонисти е неподходящо за бременни

Инжекционните форми на тези медикаменти трябва да останат разрешени за краткотрайно използване при конкретни акушерски показания.


Комитетът за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) препоръча краткодействащи бета агонисти да не се използват повече като перорални или супозиторни форми при акушерски показания за прекъсване на преждевременно раждане или засилени родилни контракции. Въпреки това, инжекционните форми на тези медикаменти трябва да останат разрешени за краткотрайно използване при конкретни акушерски показания.

Подробна информация можете да откриете в прикачения файл.

Коментари