Публикация

Разкрити са два нови пункта за издаване на европейска здравноосигурителна карта

Целта е да се улесни обслужването на хората, които подават заявления за документа


 Разкрити са два нови пункта за издаване на европейска здравноосигурителна карта, съобщи Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Новооткритите офиси се намират в София – на ул. „Коломан” 1, офис 21, и в Силистра - на ул. „Добруджа” 8. Работното време и на двата нови пункта е от 10:00 до 16:00 часа (от понеделник до петък).
 
Европейската здравноосигурителна карта е документ, въз основа на който при престоя си в друга държава - член на ЕС, здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна медицинска и дентална помощ - според законодателството на съответната държава на престоя.

Картата улеснява достъпа до медицинско лечение, което може да се наложи при временното пребиваване в друга държава-член на ЕС.


Коментари