Разкрити са два нови пункта за издаване на европейска здравноосигурителна карта
10.10.13
CredoWeb
CredoWeb
Компания
Разкрити са два нови пункта за издаване на европейска здравноосигурителна карта

Разкрити са два нови пункта за издаване на европейска здравноосигурителна карта

Целта е да се улесни обслужването на хората, които подават заявления за документа

 Разкрити са два нови пункта за издаване на европейска здравноосигурителна карта, съобщи Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Новооткритите офиси се намират в София – на ул. „Коломан” 1, офис 21, и в Силистра - на ул. „Добруджа” 8. Работното време и на двата нови пункта е от 10:00 до 16:00 часа (от понеделник до петък).
 
Европейската здравноосигурителна карта е документ, въз основа на който при престоя си в друга държава - член на ЕС, здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна медицинска и дентална помощ - според законодателството на съответната държава на престоя.

Картата улеснява достъпа до медицинско лечение, което може да се наложи при временното пребиваване в друга държава-член на ЕС.


Мнения