Публикация

Доц. Асена Стоименова влиза в Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства

Тя сменя доц. Илко Гетов


Правителството освободи доц. Илко Гетов като член на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти и избра на негово място доц. Асена Стоименова. Решението е взето на днешното заседание на Министерския съвет.

Доц. Стоименова е завършила фармация в Медицински университет – София. Има специалност по мениджмънт от Техническия университет и специалност по организация и икономика на аптечната и дистрибуторска практика от МУ. През 2007 г. защитава докторат на тема „Проучване на основните промени в лекарствената регулация на България и влиянието им върху достъпа и разпространението на лекарства”. Специализирала е в Brookwood International Academy of Healthcare Research.

Доц. Стоименова е одитор по системи за управление на качеството в областта на фармацията и в периода 2007-2010 г. е била председател на Комисията по качество на Българския фармацевтичен съюз. От края на 2008 г. е преподавател в Катедрата по организация на икономиката на фармацията в Медицинския университет в София.

Промяната в състава на съвета има за цел по-ефективно изпълнение на функциите на структурата, съобщава правителствената пресслужба.

Съветът беше създаден в началото на годината със статут на държавна комисия, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването. Той утвърждава и регистрира цените на лекарствените продукти, включва продукти в Позитивния лекарствен списък, утвърждава фармако-терапевтични ръководства и препоръки за алгоритми за лечение с лекарствени продукти и осъществява контрол върху продажбата на лекарствени продукти с утвърдени цени.


Коментари