Публикация

Надзорът на НЗОК търси възможности за заплащане на дейността на болниците

Надвзетите вноски за 2013 г. ще бъдат употребени за заплащане на болничната дейност


Ще се търсят възможности за вътрешно компенсиране от други бюджетни параграфи и подпараграфи за заплащане на извършената от лечебните заведения за болнична медицинска помощ дейност, която надвишава утвърдената за съответния месец надпрогнозна стойност.

Това съобщава Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) след заседание на Надзорния съвет на институцията.

Решено е и очакваното преизпълнение на здравноосигурителните приходи по Закона за бюджета на НЗОК за 2013 г. – в размер на около 30 млн. лв. съгласно информация на Националната агенция за приходите, да се разпределя за здравноосигурителни плащания за болнична помощ.
 


" }-->

Коментари