Публикация

Надзорът на касата прие проектобюджета за 2014 г.

През следващата година НЗОК ще разполага с 2 823 110 000 лв.


Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) прие проект за бюджет на институцията за 2014 г. Това стана на извънредно заседание на надзора снощи, съобщиха от нЗОК.

През следващата година касата ще разполага с 2 823 110 000 лв., от които 2 472 462 000 лв. – за здравноосигурителни плащания.

За болнична медицинска помощ в бюджета са предвидени 988 128 000 лв., за лекарствени продукти – 556 000 000 лв., в т.ч. лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение в размер на 527 000 000 лв., за лекарствена терапия при злокачествени заболявания – 145 000 000 лв.

Предвидените средства за плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването (МЗ) са общо в размер на 13 400 000 лв. Те са предназначени за дейности по амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания и на пациенти с кожно-венерически заболявания, както и за интензивно лечение. В тези средства е включена и сумата за доплащане на частта от потребителската такса, която е разлика над 1 лев за пенсионерите.

В бюджета на НЗОК са предвидени и 1 000 000 лв. за дейностите  за асистирана репродукция, които са започнали през 2013 г. От 2014 г. финансирането на тази дейност отново преминава в МЗ.

Средствата от 104 834 000 лв., предвидени за други здравноосигурителни плащания, могат да се разходват по решение на НС на НЗОК, след предоставяне на пакет от мерки, свързани с оптимизиране на здравноосигурителните плащания и подобряване на контрола върху тяхното разпределение и разходване, внесен от министъра на здравеопазването в Министерския съвет, в следните направления:

• Усъвършенстване на механизмите и критериите за договаряне и заплащане на лекарствените продукти и медицинските изделия, финансирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
• Прецизиране на обхвата и съдържанието на медицинските стандарти в болничната и извънболничната медицинска помощ;
• Подобряване на изискванията и критериите за медицински и финансов контрол върху дейността на изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ и аптеки.

Министерският съвет следва да внесе приетите мерки в Народното събрание до 01.01.2014 г.

Надзорът на здравната каса потвърди възможностите на институцията да заплати 80% от извършената болнична медицинска дейност за месеците септември, октомври и ноември т.г., като останалите 20% от извършената и отчетена дейност ще бъдат платени през януари 2014 година, допълва институцията.


Коментари