Публикация

Български лекарски съюз е домакин на срещата на Обществения съвет

Участниците в срещата ще дадат брифинг за медиите


Утре, 30 октомври, Български лекарски съюз е домакин на срещата на Обществения съвет, която ще се проведе от 13:00 ч. в Националния център по обществено здраве, бул. „Академик Иван Гешов” 15. В 15:00 участниците в срещата ще дадат брифинг за медиите.

В Обществения съвет ще вземат участие д-р Борислав Миланов - председател на БЗНС, доц.  Илко Гетов -  председател на БФС, Божидар Данев - изпълнителен председател на Българска стопанска камара, Огнян Донев – председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, д-р Константин Тренчев - президент на КТ Подкрепа, Пламен Димитров - президент на КНСБ, Милка Василева - председател на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, д-р Димитър Димитров - председател на Национална асоциация на работодателите в здравеопазването, д-р Станимир Хасърджиев - председател на УС на НПО, Пламен Таушанов - Българска асоциация за закрила на пациентите, Иван Димитров – председател на сдружение „Федерация български пациентски форум”, Владимир Томов – председател на сдружение „Конфедерация защита на здравето”.


Коментари