Публикация

Новото в НРД 2014: Болницата праща директно пациента на рехабилитация

Предстои актуализация на бюджета на НЗОК за 2013 г. 27 млн. за 100% плащане на болниците за септември ще дойдат от допълнително събрани здравни вноски.


В рамките на 30 дни след изписване от болница пациентите да имат право освен на двата задължителни прегледа, и на изследвания – ако лекуващият лекар прецени, че са необходими, за сметка на лечебното заведение за болнична медицинска помощ. На 21 ноември 2013 г. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) обсъди текстовата част на Националния рамков договор (НРД) за 2014 година.

На заседанието групите по преговорите от страна на Българския лекарски съюз (БЛС) и на НЗОК представиха резултатите от договорния процес. Облекчена е процедурата при лечение на остри състояния с необходимост от последваща физиотерапия. Така например, когато пациент с инсулт е лекуван по клинична пътека в болница, лечебното заведение ще може директно да го насочи за физиотерапия, без да е необходимо да го препраща към общопрактикуващия лекар за направление.

Договарянето на текстовата част премина в конструктивен дух и постигане на консенсус по спорните клаузи. На 2 декември т.г. преговорите ще продължат по отношение на цените на медицинските дейности и техните обеми.

"За да бъдат осигурени парите на болниците за септември, се налага актуализация на бюджета на Здравната каса за тази година", обяви председателят на Надзорния съвет на касата Людмила Петкова, предаде БНР. "Необходимите средства са в размер на 27 милиона лева. Тази сума беше обещана от премиера Пламен Орешарски и по-късно договорени в специална декларация между министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева и финансовия министър Петър Чобанов. Заместник-министърът на здравеопазването Бойко Пенков обясни, че вече има сформирано предложение на група народни представители да се гласува увеличаване на разходната част на бюджета на Здравната каса за 2013 година и това да стане чрез трансфер от приходите на касата за тази година. Има данни и за увеличена приходна част. Точно по този начин би трябвало да се осигурят необходимите 27 милиона лева за покриване на 100% на дейността на болниците за тази година. Това предложение на народните представители предстои да се разгледа на второ четене на парламентарната Здравна комисия."

Коментари