Публикация

ИАЛ публикува брой 2 на "Нежелани лекарствени ефекти"

Акцентите в него са ограниченията в употребата на кодеин при подрастващите, тетразепам и диклофенак.


Изпълнителната агенция по лекарствата публикува брой 2 на бюлетина за нежелани лекарствени ефекти. Акцентите в него са ограниченията в употребата на кодеин при подрастващите, тетразепам и диклофенак. Има и преки съобщения до медицинсикте специалисти. Можете да прочетете всички текстове, като свалите файла по-долу.

Коментари