Публикация

Стартира Национална среща за представяне на добри практики в контрола на туберкулозата

По време на събитието на 26 ноември ще бъдат представени добри практики в контрола на туберкулозата в България.


На 26 ноември 2013 г. заместник-министърът на здравеопазванетопроф. д-р Чавдар Славов ще открие Националната среща за представяне на добри практики в контрола на туберкулозата и мултирезистентната туберкулоза (MDR-TB) при работа сред уязвимите групи. По време на събитието ще бъдат представени добри практики в контрола на туберкулозата в България сред групите в най-висок риск, както и постиженията в резултат на съвместните действия на Министерство на здравеопазването, специализираните лечебни заведения за туберкулоза и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи.

На срещата са поканени да участват представители от различни институции и чуждестранни дипломатически представителства, народни представители от парламентарната комисия по здравеопазване, представители на лечебни заведения за лечение на туберкулоза и на неправителствени организации, имащи отношение към превенцията и контрола на туберкулозата. 

Откриването ще се състои в зала „Опал” на хотел „Принцес” в гр. София от 9 часа на 26.11.2013 г. В 11,45 часа е предвидена пресконференция за журналисти. 

Програма на събитието можете да намерите в прикачения файл.

Коментари