Публикация

НЗОК започва масирани проверки на дейността на болниците

Два пъти се увелича броят на тест лентите за диабетно болните


НЗОК започва масирани проверки на дейността на болниците

Националната здравноосигурителна каса започва масирани проверки на дейността на болниците, съобщи институцията. На днешното заседание на Надзорният съвет е била обсъдена информация за стойността на отчетената дейност от лечебните заведения за болнична медицинска помощ през октомври, стойността за заплащане през ноември и оставащите ресурси за заплащане на болниците през декември.

Общата стойност на извършената от болниците дейност и приложените медицински изделия през октомври е 157 019 хил. лв. Сумата, която ще бъде изплатена, е в размер на 125 930 хил. лв. Средствата, които остават за разплащане на дейност на болниците през декември, са в размер на 70 079 хил. лв.

Очаква се обща стойност на извършената през ноември от болниците дейност и приложените медицински изделия да не е по-ниска от тази през октомври. В тази връзка НЗОК предприема проверки в болниците. Отчетената дейност ще бъде съпоставена със средномесечния разход на болниците на исторически принцип.

Предвид величината на прогнозния недостатък, след отчитане на дейността за ноември т.г., НЗОК ще предприеме вътрешно-компенсаторни промени по бюджетните параграфи за преструктуриране на разходите за администрацията. Тези промени ще доведат до освобождаване на около 25 млн. лв., които да бъдат насочени към болничната медицинска помощ.

На заседанието Надзорният съвет е приел Методиката за условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка по Наредбата по чл. 45, ал.3 от ЗЗО и на медицинските изделия, които се заплащат в условията на болнична медицинска помощ. Предстоят промени в някои текстове от  Наредба №10, за да може касата да договаря цените на медицинските изделия. Новата методика дава възможност пациентите да доплащат за по-скъпи изделия по техен избор над цената, заплащана от НЗОК. Регламентира се  отпускането на медицински изделия за извънболничната медицинска помощ от аптеки, сключили договор със здравната каса, а в болничната медицинска помощ – от болничните аптеки.

Два пъти е увеличен броят на тест лентите за диабетно болните на интензифицирано лечение (пациенти, които ползват 3-4 пъти на ден различни инсулини) – от 150 на 300 броя годишно.

От 1 декември касата поема заплащането на прицелна терапия на пациентки с рак на гърдата. Това стана възможно след промяна на кратката характеристика на препарата, който вече е в Позитивния лекарствен списък и за тази диагноза, уточнява НЗОК.


" }-->

Коментари