Публикация

Протокол от заседанието на Надзорния съвет на НЗОК

Решенията засягат редица въпроси като методиката за медицинските изделия, нова терапия при рака на гърдата, заплащане на грешно отчетени ваксини от джипитата и т.н.


На последното си заседание Надзорният съвет на НЗОК взе редица решения относно:

  • Методиката за заплащане на медицинските изделия
  • Заплащане на HPV ваксините на общопрактикуващите лекари, чиито отчети са имали грешки
  • Поема се плащане на афинитор като прицелна терапия за рака на гърдата
  • Открива поръчка за изработване на Европейска здравна карта през 2014 г.

и много други. Пълният текст на протокола от заседанието можете за видите, като свалите файла долу.

Коментари