Извънреден събор на БЛС ще вземе решение дали да се подпише НРД 2014
28.11.13
CredoWeb
CredoWeb
Компания
Извънреден събор на БЛС ще вземе решение дали да се подпише НРД 2014

Извънреден събор на БЛС ще вземе решение дали да се подпише НРД 2014

Форумът ще се състои на 14 декември в киносалона на ВМА

На основание чл. 6, ал. 3 от Устава на БЛС, Управителният съвет на БЛС свиква 59 Извънреден събор  на БЛС.

Съборът ще се проведе на 14.12.2013 г. в гр. София в киносалона на ВМА при следния  предварителен дневен ред:

8.00 - 10.00 ч. - Регистрация на делегатите на събора
10.00 - 10.10 ч. - Откриване  на 59 Извънреден събор на БЛС, проверка на кворума и доклад на Мандатната комисия

10.10 - 11.30 ч. – ПИМП - обща част /цени, обеми, приложения/
  Модератори: д-р Еленски, д-р Тачова, д-р Чинарска

11.30 - 13.00 ч. – СИМП - обща част /цени, обеми, приложения/
  Модератори: д-р Ленков, д-р Павлова, д-р Дачев

13.00 - 14.00 ч. - Обяд
14.00 - 15.30 ч. - Болнична помощ - обща част /цени, обеми,  приложения/
  Модератори: д-р Йорданов, доц. Китов, доц. Хавезова, д-р Желязков

15.30 - 16.30 ч. – Медикодиагностична дейност
  Модератори: д-р Еленски, д-р Ленков
16.30 - 17.30 ч. - Вземане на решение за подписване или не на НРД 2014г.    
  Модератори: д-р Райчинов, д-р Йорданов, д-р Еленски

17.30 - 18.00 ч. - Разни

 

Мнения