Публикация

Извънреден събор на БЛС ще вземе решение дали да се подпише НРД 2014

Форумът ще се състои на 14 декември в киносалона на ВМА


На основание чл. 6, ал. 3 от Устава на БЛС, Управителният съвет на БЛС свиква 59 Извънреден събор  на БЛС.

Съборът ще се проведе на 14.12.2013 г. в гр. София в киносалона на ВМА при следния  предварителен дневен ред:

8.00 - 10.00 ч. - Регистрация на делегатите на събора
10.00 - 10.10 ч. - Откриване  на 59 Извънреден събор на БЛС, проверка на кворума и доклад на Мандатната комисия

10.10 - 11.30 ч. – ПИМП - обща част /цени, обеми, приложения/
  Модератори: д-р Еленски, д-р Тачова, д-р Чинарска

11.30 - 13.00 ч. – СИМП - обща част /цени, обеми, приложения/
  Модератори: д-р Ленков, д-р Павлова, д-р Дачев

13.00 - 14.00 ч. - Обяд
14.00 - 15.30 ч. - Болнична помощ - обща част /цени, обеми,  приложения/
  Модератори: д-р Йорданов, доц. Китов, доц. Хавезова, д-р Желязков

15.30 - 16.30 ч. – Медикодиагностична дейност
  Модератори: д-р Еленски, д-р Ленков
16.30 - 17.30 ч. - Вземане на решение за подписване или не на НРД 2014г.    
  Модератори: д-р Райчинов, д-р Йорданов, д-р Еленски

17.30 - 18.00 ч. - Разни

 

" }-->

Коментари