Публикация

Касата ще заплати напълно дейността на болниците за септември

Надзорът прие да поеме медицински изделия за ендоваскуларна терапия при 10 случая


На свое заседание от 2. декември 2013 г., Надзорният съвет (НС) на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) взе решение отчетената от лечебните заведения за болнична медицинска помощ и неизплатена дейност за м. септември да бъде изплатена. Това стана възможно след поправка в Закона за бюджета на НЗОК за т.г., която се очаква да бъде публикувана в Държавен вестник. 27-те млн лв., отпуснати от правителството, ще осигурят заплащането на извършената дейност на болниците за септември.

Управителят на Националната агенция за приходите и член на Надзора на касата Бойко Атнанасов уведоми присъстващите, че предвиденото преизпълнение на събираемостта на здравноосигурителни вноски с около 30 млн. лв. е факт. Тези средства ще бъдат включени в плащанията на дейности на болниците за м. ноември т.г.

Между Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз (УС на БФС) и НС на НЗОК бе сключено рамково споразумение, което очертава параметрите на взаимно сътрудничество.

Надзорът прие да заплати медицински изделия за ендоваскуларна терапия при заболявания на мозъчни съдове (койлове и др.) за 10 случая.


Коментари